Obywatelskie Forum Legislacji przypomina o wadze konsultacji

18 grudnia 2015 roku, Obywatelskie Forum Legislacji, zwróciło się do Rządu oraz klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość z apelem o dotrzymanie deklaracji danej w kampanii wyborczej związanej z tworzeniem “prawa, które będzie transparentne, przy tworzeniu którego będą uwzględniane w miarę możliwości opinie wielu podmiotów, które będzie dostępne dla każdego zainteresowanego nim Polaka”

Niepokój Forum co do realizacji tej obietnicy wzbudziła zebrana statystyka, z której wynika że w ciągu około miesiąca od pierwszego posiedzenia Sejmu, aż 24 projekty ustaw zostały złożone przez posłów partii rządzącej. Projekty poselskie,w  odróżnieniu od rządowych, nie podlegają ustalonym zasadom konsultacji społecznych. Zatem nie jest konieczne aby uwzględniano różnorodne opinie i czas konieczny do namysłu.

Oświadczenie Obywatelskiego Forum Legislacji – 18.12.2015

Statystyka projektów ustaw (załącznik do Oświadczenia z 15.12.2015)

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *