STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Dbamy o lepszą codzienność

Poznaj przedmioty codziennego użytku zainspirowane działaniami strażniczymi i stojącą za nimi filozofią – stałym zwracaniem uwagi na to, co wokół nas – w naszym życiu – działa nieoptymalnie.

Każdy z nich – poprzez swoją niedoskonałość – ułatwia codzienną refleksję nad tym, co wokół nas nie działa optymalnie i namysł nad tym, co możemy w naszym życiu poprawić, ulepszyć, zmienić.

FAQ

Kto jest organizatorem projektu “Dbamy o lepszą codzienność”?

Organizatorem projektu jest Sieć Obywatelska Watchdog Polska – organizacja pozarządowa zajmująca się edukacją i wsparciem obywateli we wpływaniu na decyzje władz i instytucji publicznych, w tym m.in. promocją tzw. działań strażniczych i osób w nie zaangażowanych.

Na czym polega projekt “Dbamy o lepszą codzienność”?

Poprosiliśmy projektantów przedmiotów codziennego użytku o stworzenie serii przedmiotów zainspirowanych działaniami strażniczymi i stojącą za nimi filozofią – stałym zwracaniem uwagi na to, co wokół nas – w naszym życiu – działa nieoptymalnie.

Zaprojektowane przez nich przedmioty – każdy na swój sposób – poprzez swoją niedoskonałość ułatwiać mają ich właścicielom codzienną refleksję nad tym, co wokół nas nie działa optymalnie.

Są one jednocześnie w pełni funkcjonalne. Chcielibyśmy, aby używane, codziennie zachęcały do namysłu nad tym, co możemy w naszym życiu poprawić, ulepszyć.

Poszczególne przedmioty stworzone zostały we współpracy z tzw. strażnikami/watchdogami – osobami, które na co dzień zajmują się dbaniem o naszą wspólną lepszą codzienność.

Jaki jest cel kampanii “Dbamy o lepszą codzienność”?

Celem kampanii jest popularyzacja idei i filozofii działań strażniczych – stałego zwracania uwagi na to, co wokół nas nie działa optymalnie, abyśmy mogli żyć lepiej – oraz osób w nie zaangażowanych.

Czym są działania strażnicze?

Działania strażnicze polegają na stałym monitorowaniu instytucji publicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich decyzji mających wpływ na nasze życie.

Jeśli zdarzyło Ci się kiedyś iść na sesję rady gminy, aby śledzić podejmowanie jakiejś ważnej decyzji, to była kontrola społeczna. Jeśli natomiast regularnie bywasz, jako obywatel, na sesjach rady, śledzisz jej poczynania, interesujesz się podejmowanymi decyzjami i korygujesz nieprawidłowości, wówczas jest to działanie strażnicze.

Działania strażnicze zakładają stałość i regularność i mogą być podejmowane przez każdego, kto chciałby zmienić coś w swoim otoczeniu.

Jak mają się do siebie różne pojęcia watchdog i strażnik?

Oba pojęcia oznaczają to samo – osobę, organizację czy grupę, podejmującą działania polegające na aktywnym monitorowaniu działań instytucji publicznych w interesie publicznym, czyli dla dobra wspólnego.

Angielskie pojęcie „watchdog” (pies stróżujący) funkcjonuje w Polsce wymiennie ze słowem „strażnik”.

Czym zajmuje się strażnik/watchdog?

To osoba, która dostrzega, że coś w otaczającej rzeczywistości można poprawić. Strażnik pyta i zdobywa informacje, jak instytucje realizują swoje zadania, jak wydawane są publiczne pieniądze, szuka odpowiedzi, jak być powinno, proponuje rozwiązania.

Watchdog/strażnik działa w rozmaitych obszarach –  może go na przykład interesować przestrzeń miejska (niedopasowana do potrzeb mieszkańców), poprawa stanu terenów zielonych, plany dotyczące komunikacji publicznej, warunki jakie oferują  szkoły publiczne itd.

Jaki jest cel działań strażniczych?

Celem działań strażniczych jest poprawianie funkcjonowania administracji i podnoszenie poziomu odpowiedzialności i zgodności z prawem działań wszelkich władz, tym samym pozytywny wpływ na jakość naszego życia.

Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat działań strażniczych?

Więcej informacji nt działań strażniczych znajdziesz na stronie głównej Watchdog Portal.

Więcej informacji na temat Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska: http://siecobywatelska.pl.

Jak możesz włączyć się w kampanię (np. jesteś projektantem zainteresowanym udziałem w kampanii / partnerem handlowym / partnerem medialnym)? 

Prosimy o kontakt mailowy: roksana.maslankiewicz@siecobywatelska.pl

Gdzie można kupić przedmioty przedstawione w kampanii?

Zapraszamy na http://siecobywatelska.pl/sklep oraz do dobrych sklepów z designem i wyposażeniem wnętrz.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności