STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Apel do Pana Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej!

Powiedz NIE rozwiązaniom, które grożą cenzurą w Internecie oraz drastycznym ograniczeniem praw i wolności każdego z nas! Prezydent Andrzej Duda jest jedyną osobą, która może powstrzymać wejście w życie przepisów ustawy „antyterrorystycznej”. Napisz do Prezydenta i wyraź swój sprzeciw wobec rozwiązań drastycznie ograniczających wolność słowa i prawo do prywatności. Możesz skorzystać z naszego wzorca albo napisać własny apel. Prezydent może podpisać ustawę w każdej chwili. Nie zwlekaj!

Szanowny Panie Prezydencie!

Wyrażam stanowczy sprzeciw wobec rozwiązań przyjętych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych, które ograniczają prawa i wolności – moje oraz innych niewinnych osób.

Jest Pan odpowiedzialny za stanie na straży przestrzegania Konstytucji Rzeczpospolitej. Ustawa „antyterrorystyczna” jest z nią w wielu punktach sprzeczna. Pozwala na blokowanie stron internetowych i ogranicza prawo do organizacji demonstracji, czym uderza w wolność słowa. Pozwala na segregowanie ludzi na tych, którym przysługuje prawo do prywatności i tych, którzy są go pozbawieni. Pozwala Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na zdalny i zupełnie niekontrolowany dostęp do baz danych zawierających informacje o każdym z nas. A to wszystko w imię bliżej niezdefiniowanej walki z terroryzmem.

To nie jest ustawa antyterrorystyczna – to ustawa antywolnościowa, antyobywatelska i antydemokratyczna. Traktuje każdego jak podejrzanego. Daje ABW nowe uprawnienia i pozwala na ich wykorzystywanie bez jakiejkolwiek kontroli. Nie daje żadnych gwarancji, że uprawnienia te nie będą nadużywane.

Po podpisaniu ustawy zwanej inwigilacyjną w styczniu 2016 r. mówił Pan, że musiał to zrobić ze względu na odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo. Podkreślał Pan jednak, że kolejne, podobne przepisy powinny być uchwalane w spokoju, ze wsłuchaniem się w głos Obywateli i Obywatelek. Tak się nie stało. Mam przekonanie, że ustawa antyterrorystyczna w obecnym kształcie, bardziej nam zagraża niż nas chroni.

Oczekuję, że – jako Prezydent RP i strażnik Konstytucji – stanie Pan w obronie moich praw i wolności. Panie Prezydencie, apeluję o niepodpisywanie ustawy o działaniach antyterrorystycznych! Niech Pan nie dopuści, by tak niebezpieczne rozwiązania weszły w życie!

Dlaczego trzeba protestować przeciwko ustawie „antyterrorystycznej”?

Ustawa „antyterrorystyczna” żeruje na strachu przed zamachami – pod pretekstem walki z terroryzmem uderzy w prawa każdego z nas. Wśród długiej listy niebezpiecznych rozwiązań przewiduje ona m.in.:

  • Możliwość blokowania stron internetowych

Na wniosek Szefa ABW sąd będzie mógł nakazać zablokowanie dostępu do określonych treści (a w praktyce – nawet całych serwisów internetowych), jeśli mają one związek ze zdarzeniem o chrakterze terrorystycznym. W przypadkach niecierpiących zwłoki, Szef ABW może (po uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego) zarządzić blokadę, nie czekając na decyzję sądu. Jakie treści mogą zostać uznane za niebezpieczne? Teoretycznie związane z terroryzmem, jednak ustawa pozostawia szerokie pole do interpretacji.

Z perspektywy internetu naprawdę niebezpieczne jest to, że blokowanie treści zaczyna być oswajane jako rozwiązanie problemów. Podczas gdy w rzeczywistości niczego nie rozwiązuje: zablokowane materiały nie znikną z sieci, a zdeterminowane osoby będą mogły do nich dotrzeć innymi kanałami. Na blokowaniu treści związanych terroryzmem raczej się też nie skończy. Rząd już pracuje nad stworzeniem Rejestru Stron Niedozwolonych, do którego trafią m.in. strony związane z hazardem.

  • Obowiązek rejestracji pre-paidów

Nie będzie już można kupić anonimowo karty pre-paid: przy zakupie trzeba będzie podać dane osobowe (m.in. numer PESEL, adres). A wszystkie wydane do tej pory karty zostaną zablokowane, jeśli ich właściciele ich nie zarejestrują. Potencjalni terroryści łatwo ominą to ograniczenie, korzystając np. z kart zagranicznych lub kupionych przez podstawione osoby. Ucierpią dziennikarze chroniący swoje źródła oraz zwykli obywatele – rodzice kupujący karty dzieciom czy osoby pragnące zachować anonimowość.

  • Ograniczenie wolności zgromadzeń

Wystąpienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub samo zagrożenie jego wystąpieniem pozwala na wykorzystywanie szerszych uprawnień ABW, może być też pretekstem do wydania zakazu organizowania demonstracji. Problem w tym, że definicja przestępstw o charakterze terrorystycznym jest bardzo szeroka (przestępstwa, dla których przewidziano karę pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat) i uznaniowa (popełnione m.in. w celu powstrzymania władz od jakiegoś działania). Również zamach terrorystyczny za granicą, w którym ucierpią Polacy, może być wykorzystany jako pretekst do zakazu ulicznych protestów na terenie całego kraju.

  • Zdalny i niekontrolowany dostęp ABW do wszystkich publicznych baz danych

ABW będzie miała możliwość zdalnego dostępu do publicznych baz danych, np. medycznych, ubezpieczeń społecznych czy gminy. Jednocześnie korzystanie z tych uprawnień nie będzie podlegało jakiejkolwiek kontroli – ABW będzie mogła na własną rękę gromadzić i przetwarzać informacje o każdym z nas. Nikt nie zweryfikuje, czy uprawnienie to nie jest nadużywane i czy informacje na temat konkretnej osoby nie są zbierane nielegalnie.

  • Możliwość podsłuchiwania obcokrajowców (a więc też ich rozmówców) bez zgody sądu

Turyści i osoby mieszkające w Polsce, ale niemające polskiego obywatelstwa, będą mogli być podsłuchiwani bez zgody sądu. Nikt nie zweryfikuje, czy było to potrzebne i czy ABW faktycznie inwigilowała jedynie cudzoziemców. Policja będzie mogła również w każdej chwili żądać odcisków palców, a nawet materiału DNA, od cudzoziemców, jeśli będzie miała wątpliwości co do ich tożsamości. To stwarza ogromne pole do dyskryminacji np. na podstawie koloru skóry, a jednocześnie ryzyko nadużyć również wobec polskich obywateli.

Więcej o ustawie „antyterrorystycznej”:

https://panoptykon.org/dzialania/ustawa-antyterrorystyczna

http://www.wysluchanieobywatelskie.pl/

http://epf.org.pl/pl/2016/06/03/opinia-o-ustawie-antyterrorystycznej/

Organizatorzy akcji:

Fundacja ePaństwo

Fundacja Panoptykon

Wyślij apel!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności