STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Apel RPO i 170 NGO o ratyfikację Protokoły ws. osób z niepełnosprawnościami

170 organizacji podpisało się pod apelem Adama Bodnara do Beaty Szydło o podjęcie działań zmierzających do ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
To da możliwość składania skarg indywidualnych przez osoby, które twierdzą, że są ofiarami naruszenia przez państwo-stronę postanowień Konwencji.

12493440_10153854492743550_4407637308848905848_o

Poparcie wyraziły:

Organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami:
1.Bielskie Stowarzyszenie Artystycznego Teatru Grodzkiego
2. Centrum Badań nad Niepełnosprawnością
3. Federacja Organizacji Służebnych „Mazovia”
4. Fundacja Aktywizacja
5. Fundacja Alternatyw Cywilizacyjnych „Żyć inaczej”
6. Fundacja Audiodeskrypcja
7. Fundacja Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych
8. Fundacja Chrześcijańska „Adullam”
9. Fundacja Dobry Dom
10. Fundacja eF kropka
11. Fundacja Elektrownia Inspiracji
12. Fundacja Helpful Hand
13. Fundacja Hipoterapia
14. Fundacja Imago
15. Fundacja Inna Przestrzeń
16. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
17. Fundacja Instytut Rewalidacji
18. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
19. Fundacja Kultury Bez Barier
20. Fundacja KSK
21. Fundacja Malwa
22. Fundacja Mierz Wyżej
23. Fundacja „My Friends”
24. Fundacja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Otwarte Morze”
25. Fundacja na rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „Katarynka”
26. Fundacja „Nie Widzę Problemu”
27. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA”
28. Fundacja Oswoić Świat
29. Fundacja Pies Pracujący
30. Fundacja Pies Przewodnik
31. Fundacja Polska bez Barier
32. Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”
33. Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni
34. Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym
35. Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku”
36. Fundacja Pomocy Prawnej „Anteris”
37. Fundacja Pozytywnych Zmian
38. Fundacja Przestrzeń Kobiet
39. Fundacja Psychoonkologii „Tu i teraz”
40. Fundacja Rozwoju Edukacji Głuchych
41. Fundacja Subsidium
42. Fundacja Teatru Grodzkiego
43. Fundacja TUS
44. Fundacja Vis Maior
45. Fundacja W-skersi
46. Fundacja Widzialni
47. Grupa Nieformalna Miasto Obywatelskie Lubartów
48. Grupa ON Inclusion 14-20
49. Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów
50. Karkonoski Klub Seniora i Wolontariusza
51. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
52. Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
53. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Wdrażania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych i Rozwiązywania Problemów Osób z Niepełnosprawnościami przy Urzędzie Miasta Łodzi
54. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
55. Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”
56. Międzywydziałowe Koło Naukowe Praw Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Łódzkiego
57. Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
58. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Osób Chorujących Psychicznie „Rodzina”
59. Polski Komitet EAPN
60. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie
61. Polski Związek Głuchych – Zarząd Główny
62. Polski Związek Głuchych – Oddział Łódzki
63. Polski Związek Niewidomych
64. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
65. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Zarząd Główny
66. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Zarząd Regionu w Jeleniej Górze
67. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Koło Miejskie w Jeleniej Górze
68. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Zarząd Główny
69. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Aleksandrowie Łódzkim
70. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Bytomiu
71. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Chorzowie
72. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Elblągu
73. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Głogowie
74. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gryficach
75. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Jarosławiu
76. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Kielcach
77. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Łodzi
78. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Niedzicy
79. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Ostródzie
80. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Przemyślu
81. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Rykach
82. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Rymanowie
83. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Staszowie
84. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Szczecinie
85. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tczewie
86. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tomaszowie Lubelskim
87. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Warszawie
88. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Werbkowicach
89. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Wilczynie
90. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Włodawie
91. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Wolbromiu
92. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – Zarząd Główny
93. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – Oddział w Krakowie
94. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – Oddział w Olsztynie
95. Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera
96. Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
97. Stowarzyszenie Debra Polska Kruchy Dotyk
98. Stowarzyszenie Dolnośląski Instytut Doradczy
99. Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji Rekryteringsgruppen – Region Lubelski
100. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
101. Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Ukryty Potencjał”
102. Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych „SION”
103. Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku w Jeleniej Górze
104. Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych
105. Stowarzyszenie „Lajkonik”
106. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX”
107. Stowarzyszenie Retina AMD Polska
108. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób Niepełnosprawnych „Ożarowska”
109. Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną “Kamienna Tęcza”
110. Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Kolomotywa”
111. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
112. Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego
113. Stowarzyszenie Niedosłyszących „Lira”
114. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo „PRZYJACIELE”
115. Stowarzyszenie Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „STOP Wykluczeniom”
116. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
117. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im.
Hansa Aspergera „Nie-Grzeczne Dzieci”
118. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
119. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu ORaToR
120. Stowarzyszenie Projektowo-Badawcze „Instytut Działań Społecznych”
121. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych „Maja”
122. Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”
123. Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo
124. Stowarzyszenie Senior 60
125. Stowarzyszenie Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”
126. Stowarzyszenie „Wszyscy Ludzie Dobrej Woli”
127. Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika
128. Warszawska Fundacja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualnąc „POSTAW NA NAS”
129. Warszawski Dom pod Fontanną – Zespół Regionalny Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego
130. Warszawskie Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
131. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych „WRZOS”

Organizacje działające na rzecz ochrony praw człowieka, równego traktowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego:

132. Amnesty International
133. Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
134. Fundacja Autonomia
135. Fundacja Centrum Praw Kobiet
136. Fundacja Feminoteka
137. Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej
138. Fundacja Klamra
139. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
140. Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
141. Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji „STER”
142. Fundacja na rzecz Różnorodności „Polistrefa”
143. Fundacja Pozytywnych Zmian
144. Fundacja Przestrzeń Kobiet
145. Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO
146. Fundacja Trans-Fuzja
147. Fundacja Wolontariat Równości
148. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
149. Instytut Badań Polityczno-Prawnych
150. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
151. Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych
152. Kampania Przeciw Homofobii
153. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
154. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
155. Pro Humanum – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności