STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Apele do Prezydenta RP w sprawie niepodpisywania nowelizacji ustawy o TK

Załączniki

23 i 24 grudnia 2015 roku ukazały się apele do Prezydenta RP o niepodpisywanie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Zastrzeżenia dotyczyły  zarówno sposobu procedowania tego aktu prawnego, jak i jego zawartości.

Większość organizacji i instytucji zaapelowała o skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej.

Już 23 grudnia wystąpienie sformułował Prezes Krajowej Izby Radców Prawnych:

Mając na względzie przepisy konstytucji, z których jednoznacznie wynika, że tylko Pan Prezydent – poprzez złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w trybie prewencyjnej Kontroli ustawy – władny jest zapobiec wejściu do porządku prawnego Rzeczypospolitej ustawy budzącej tak fundamentalne wątpliwości co do jej zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, proszę o rozważenie możliwości skorzystania przez Pana Prezydenta z tej kompetencji w stosunku do ustawy z 22 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Nadzieję na uwzględnienie mojej prośby opieram również na tym, że jako specjalista w zakresie nauk prawnych, Pan Prezydent podzieli powyższą argumentację merytoryczną w tej sprawie.

Tego samego dnia głos zabrało Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa:

W związku z poważnymi wątpliwościami co do sposobu procedowania nad ustawa uchwaloną w dniu 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy a dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym oraz poważnymi zastrzeżeniami co do konstytucyjności części uchwalonych przepisów zgłaszanymi także przez środowiska prawnicze i organizacje pozarządowe – Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa zwraca się do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o rozważenie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy przed jej podpisaniem.

24 grudnia 2015 roku do Prezydenta  RP zwrócił się Rzecznik Praw Obywatelskich:

(…) mając na uwadze, że Pan Prezydent jest zgodnie z art. 126 ust 1 Konstytucji RP gwarantem ciągłości władzy państwowej (a więc także ciągłości działania Trybunału Konstytucyjnego), a także strażnikiem Konstytucji (art. 126 ust. 2 Konstytucji RP), zwracam się do Pana Prezydenta o skorzystanie z uprawnienia określonego w art. 122 ust. 3 Konstytucji RP.

Tego samego dnia Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaapelowała do Prezydenta o skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej w celu jej zbadania pod kątem zgodności z Konstytucją.

 Jest to szczególnie uzasadnione w świetle szeregu opinii przedstawionych – acz zupełnie zignorowanych przez ustawodawcę – w trakcie procesu legislacyjnego przez Sąd Najwyższy, Krajową Radę Sądownictwa czy Naczelną Radę Adwokacką.

Apel – jednak o zastosowanie prawa weta  wystosowała 24 grudnia także Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W związku z podnoszonymi zastrzeżeniami oraz brakiem rozważnego procedowania nad tymi zmianami, zwracamy się do Pana Prezydenta o skorzystanie z uprawnienia wskazanego w art. 122 ust. 5 Konstytucji RP, czyli o zawetowanie ustawy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności