STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Audyt SGS potwierdza: Nadleśnictwo Czerwony Dwór gospodaruje lasem niezgodnie ze standardem FSC

12 października 2015 r. Fundacja Las Naturalny zwróciła uwagę na wykrytą nieprawidłowość dotyczącą złego zakwalifikowania priorytetowego siedliska przyrodniczego Natura 2000 – borealnej świerczyny bagiennej do niewłaściwej kategorii HCVF- 3.2. co umożliwiło leśnikom wykonywanie zabiegów rębnych i przedrębnych w tym ginącym ekosystemie. Rozgorzały wówczas negatywne emocje wyjaśnione opublikowanym Fundację oficjalnym stanowiskiem FSC International Centre e tej sprawie.

W dniach 11- 15 kwietnia 2016 r. odbył się audyt wznawiający FSC, przeprowadzony przez firmę SGS Polska, w trakcie którego audytorzy potwierdzili powyższą niezgodność. Nadleśnictwo Czerwony Dwór otrzymało Polecenie Działań Korygujących. Na usunięcie niezgodności ze standardem FSC nadleśnictwo ma 12 miesięcy.

Niestety, audytorzy nie dostrzegli zasięgu problemu, który dotyka również pozostałe nadleśnictwa, które źle zakwalifikowały borealną świerczynę bagienną do lasów o szczególnych walorach ochronnych HCVF 3.2 zamiast HCVF 3.1. Audytorzy różnych firm od początku wyznaczenia lasów HCVF w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, nie skorygowali niezgodności prowadzonej gospodarki leśnej przez nadleśnictwa będące pod jej zarządem.

Dopiero nasza interwencja dokonana w ramach realizacji projektu „Monitoring zarządzania obszarem Puszczy Boreckiej”, polegająca na zwróceniu się o opinię do FSC International Center z siedzibą w Bonn, przekonała firmę SGS do zweryfikowania rzetelności swoich usług.  Raport z  procesu certyfikacji gospodarki leśnej w RDLP Białystok pozwala jednak sądzić, iż SGS Polska zignorowała  nieprawidłowość występującą w innych nadleśnictwach, bezkrytycznie przyznając rację opinii przedstawicieli FSC IC odnoszącej się jedynie do nadleśnictwa Czerwony Dwór.

Pozostałe nadleśnictwa posiadające na swoim terenie priorytetowe siedlisko Natura 2000- borealną świerczynę bagienną zakwalifikowaną do HCVF 3.2, za milczącą zgodą SGS Polska, wciąż mają przyzwolenie na prowadzenie gospodarki leśnej niezgodnie ze standardem FSC.

Konsekwencje utraty certyfikatu FSC przez RDLP w Białymstoku to między innymi utrata rynku zbytu na surowiec drzewny. Duże koncerny jak International Paper czy Ikea w trosce o lasy Ziemi, nie kupują drewna niecertyfikowanego od dostawców którzy nie potrafią uszanować ekologicznych potrzeb lasu.

Więcej na stronie: www.fundacjalasnaturalny.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności