STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Bezrobotni trzech kategorii

Panoptykon w trybie dostępu do informacji publicznej dowiedział się o liście pytań i punktacji w kwestionariuszu profilowania bezrobotnych.

Fundacja od początku krytykowała wprowadzenie w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy profilowania bezrobotnych. Zgodnie z ta ideą, bezrobotni po rejestracji muszą opowiedzieć na pierwszej wizycie z pośrednikiem pracy na pytania zawarte w kwestionariuszu. Na podstawie udzielonych odpowiedzi i danych zebranych przy rejestracji przydziela się ich do jednego z trzech profilów, co decyduje o rodzaju udzielanego wsparcia.

Pierwszy z nich zakłada, że osoba jest aktywna, przez co samodzielnie może  znaleźć pracę, stąd pomoc Powiatowych Urzędów Pracy ma się ograniczać do pośrednictwa. W drugim zakłada się, że beneficjent jest w stanie znaleźć zatrudnienie, ale wcześniej należy mu pomóc w postaci szkoleń, staży itp. Natomiast ostatnia kategoria zakłada znaczące oddalenie od rynku pracy i oferuje udział w Programie Aktywizacja i Integracja czy programach specjalnych. Jednak nieoficjalną intencją ustawodawcy jest założenie, że osoby z trzeciego profilu nie mają szans na pracę i należy się ograniczyć do pomocy socjalnej.

Fundacja Panoptykon uważa, że profilowanie bezrobotnych prowadzi do dyskryminacji osób w trudniejszej sytuacji życiowej i pozbawionych dostępu do Internetu. Osoby potrafiące sprawnie wyszukiwać informacje są wstanie przygotować się do wywiadu tak, aby otrzymać drugi profil, który zapewnia największe wsparcie ze strony PUPów.  Jednak nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, co stawia je na starcie w gorszej pozycji jeżeli chodzi o pomoc od państwa.

Poza tym, z kwestionariusza uzyskanego przez Panoptykon wynika, że pytania są nieostre, co skutkuje dużą dowolnością w wyborze punktacji przez pośrednika pracy. Przykładowo w pytaniu o przyczyny utrudniające podjęcie pracy podano przykładowe 22 sytuacje życiowe. Problem w tym, że nie uwzględniono tam wielu realiów, takich jak np. bezdomność, odbycie kary więzienia, czy inne pochodzenie etniczne. Powoduje to znaczące uproszczenia w przyznawaniu odpowiedniej pomocy, w bardzo delikatnej materii.

Różne są też praktyki Urzędów Pracy w zależności od powiatu. Niektóre wprowadziły pełny automatyzm przy przydzielaniu odpowiedniego profilu pomocy, natomiast inne w dużej mierze opierają się na ocenie urzędnika.

Z kwestionariuszem profilowania wraz z punktacją można zapoznać się tutaj. Panoptykon uzyskał go w trybie dostępu do informacji publicznej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie chciało udzielić informacji Fundacji, dlatego złożono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Po stwierdzeniu przez WSA, że mamy tu do czynienia z informacją publiczną MRPiPS udostępniło informację, jednocześnie składając skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami Fundacji Panoptykon na temat profilowania bezrobotnych:

Co zawiera algorytm służący do profilowania w Urzędach Pracy

Algorytm do profilowania naszych praw. Czy powinniśmy go znać? “

Raport z wyników badań Fundacji Panoptykon o profilowaniu bezrobotnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności