STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Bona Fides – katowickie „psy stróżujące”!

Tak w Katowicach działa samotny watchdog: odważnie i w oparciu o strategię. A trzymając się strażniczych zasad, jest skuteczny i rozpoznawalny. O sukcesach i planach Stowarzysznia opowiadał nam jego prezes, Grzegorz Wójkowski.

Bona Fides jest klasycznym lokalnym watchdogiem, choć początki organizacji wiążą się z chęcią prowadzenia działań związanych z pomocą dzieciom. Obecny profil organizacji wynika z ewolucji strategii działania Stowarzyszenia, które z pomocowego stało się strażnicze. Do organizacji należą osoby, którym zależy na dobru miasta i które chcą działać na jego rzecz, prowadząc m.in. działania kontroli społecznej.

Dwie ścieżki działania

Praca na rzecz praw człowieka: ich promocja i pokazywanie ich znaczenia nawet na poziomie lokalnym oraz prężnie funkcjonujące centrum Wolontariatu Europejskiego (European Voluntary Service) – to dwie ścieżki działania Stowarzyszenia. Jak pokazuje praktyka, często te dwa kierunki zaangażowania się uzupełniają. Tak było na przykład wtedy, kiedy wolontariusze z Wolontariatu Europejskiego sprawdzali działanie urzędów pod kątem spełniania potrzeb obcokrajowców. O efektach ich zaangażowania możesz przeczytać na blogu Obcokrajowiec na Śląsku.

Stowarzyszenie wybrało drogę strażniczą, aby osiągać swoje cele; konsekwentnie ją realizuje, dbając o:
– niezależność (np. rezygnując z ubiegania się o dotację z urzędu miasta),
– obiektywność,
– uczciwość wszystkich swoich działań, zwłaszcza tych, które nastawione są na kontrolę obywatelską.
Tylko ten sposób – zdaniem członków organizacji – można prowadzić partnerską współpracę z samorządem.

Bona Fides to w Katowicach samotny watchdog. I właśnie przez to, a może: dzięki temu, organizacja podejmuje tak wiele działań w dziedzinie obywatelsko-prawnoczłowieczej. Ale czy jest to stan pożądany dla Stowarzyszenia? – Nie – odpowiada Grzegorz Wójkowski, prezes Bona Fides. – Im więcej osób działających aktywnie, które łączą podobne cele, tym skuteczniej można działać – dodaje.

Tak działa Bona Fides

Stowarzyszanie propaguje działania strażnicze m.in. poprzez kawiarenki obywatelskie – czyli tworzenie przestrzeni do rozmowy o lokalnych sprawach – oraz Szkoły Aktywności Obywatelskiej, czyli szkolenia dla osób zainteresowanych kontrolną społeczną. Bona Fides prowadzi też Regionalną Poradnię Prawną w sprawach dostępności informacji publicznej i przejrzystości działań urzędów; organizuje również festiwal Prawa Człowieka w Filmie „Watch Docs”.
Spośród wielu projektów watchdogowych prowadzonych od 2007 r. przez Bona Fides warto wymienić: Przejrzystą Polskę, współpracę Urzędu Miasta Katowice z mieszkańcami w ramach projektu Laboratorium Monitoringu Budżetu, Prowadzenie konsultacji społecznych przez Urząd Miasta Katowice w ramach Projektu Społecznego 2012, czy “Być albo nie być… Aktywność radnych piątej kadencji w pracach Rady Miasta Katowice“.

Stowarzyszenie najbardziej znane jest z działań strażniczych na rzecz zwiększania jawności życia publicznego. Przeprowadzono monitoringi dostępu do informacji publicznej w gminach województwa ślaskiego, utworzono wojewódzkie rankingi Biuletynów Informacji Publicznej, a także monitoring Biuletynów Informacji Publicznej sądów i prokuratur w województwie śląskim pt. “Przejrzysta Temida”. Przeczytaj artykuł na tematy raportu z tego monitoringu na portalu Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej.

Wszystkie raporty z prowadzonych monitoringów dostępne są na stronie organizacji w dziale „Raporty”.

Po efektach nas poznacie

Pojawia się pytanie „czy te wszystkie działania kontrolne odnoszą jakiś skutek?”. I tu katalog sukcesów Stowarzyszenia Bona Fides we wprowadzaniu zmian jest naprawdę bogaty. Wprowadzenie inicjatywy uchwałodawczej w Katowicach, czy doprowadzenie do wprowadzenia głosowania imiennego w Radzie Miasta – to tylko wybrane owoce pracy Stowarzyszenia, dzięki którym obywatele mogą łatwiej wprowadzać w życie swoje pomysły na rozwój miasta. Innym przykładem jest inicjatywa “Nas troje i więcej”, którą poparło 2300 katowiczan, a którą jednogłośnie przegłosowali radni (zobacz wyniki głosowania na katowickim BIP-ie)
Warto pamiętać też o niezliczonej ilości poprawionych informacjach w BIP-ach województwa śląskiego oraz lepszej dostępności BIP-ów w regionie.

Stowarzyszenie jest bardzo rozpoznawalne w mediach regionalnych, o czym świadczy np. zakładka „Media o nas” na stronie organizacji. Informacje o każdym przedsięwzięciu pojawiają się regularnie w prasie i innych mediach. O tym, jak Bona Fides współpracuje z mediami, można przeczytać tutaj: Dobra praktyka: Jak budować współpracę z mediami.

Współpraca z mediami wykorzystywana jest do działań na rzecz zmiany w dwojaki sposób: aby wywierać wpływ na lokalnych decydentów, (więcej na ten temat tu: Polityczne sposoby na rzecz zmiany w Katowicach) lub by edukować i motywować mieszkańców do wzięcia udziału w inicjatywach.

 

A jak prezes organizacji widzi przyszłość Stowarzyszenia?

Chcemy tworzyć więcej uchwałodawczych inicjatyw obywatelskich i rozpowszechnić tę metodę wśród mieszkańców Katowic. Planujemy również działania na rzecz zmniejszenia liczby potrzebnych podpisów (obecnie jest to 2000 podpisów – przyp. red.). Poza tym, chcemy przeprowadzić monitoring funkcjonowania karty Nas troje i więcej”, bo dochodzą nas słuchy, że niekoniecznie działa ona tak, jak trzeba.
Zespół watchdog.org.pl mocno trzyma kciuki!

 

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides w Katowicach odwiedziliśmy 15 marca 2011 roku. Jest to organizacja, która od kilku lat stawia sobie za cel zwiększanie jakości życia publicznego w Katowicach. Spotkał się z nami Grzegorz Wójkowski, Prezes organizacji. Opowiedział nam o swoich działaniach, współpracy z mediami, innymi organizacjami i lokalnym samorządem, a także o tym, jak pobudzić ludzi do działania.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności