STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Co monitorować w edukacji?

Edukacji publicznej, tak jak każdemu innemu obszarowi życia publicznego, potrzebna jest obywatelska kontrola. Tylko systematyczne gromadzenie informacji, upowszechnianie ich i reagowanie na te działania władzy, które mogą prowadzić do naruszania zasad demokratycznego państwa prawa, ograniczania wolności i autonomii szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów, pozwolą nam nieustannie dbać o zachowanie i podnoszenie jakości edukacji.

Magnifying glass, aut. Rafael Anderson Gonzales Mendoza, CC BY-NC-SA 2.0, flickr.com

Magnifying glass, aut. Rafael Anderson Gonzales Mendoza, CC BY-NC-SA 2.0, flickr.com

Społeczny Monitor Edukacji.

Społeczny Monitor Edukacji – logo.

Zorganizowaną i systematyczną społeczną kontrolą edukacji już od 2006 roku zajmuje się Społeczny Monitor Edukacji, w którego centrum zainteresowania są przede wszystkim działania MEN, kuratorów oświaty, parlamentarzystów, władz lokalnych. Obecnie prowadzony monitoring działania władz oświatowych skupia się przede wszystkim na trzech obszarach tematycznych: obniżenie wieku obowiązku szkolnego; wdrażanie podstawy programowej a egzaminy zewnętrzne; wielokulturowość w programach szkolnych.

Na jednym ze szkoleń z zakresu edukacji prawnej zastanawialiśmy się wspólnie z nauczycielami i nauczycielkami nad tym, jakie obszary w edukacji wymagają większej kontroli obywatelskiej. Okazało się, że jest ich całkiem sporo, tak na poziomie lokalnym, jak centralnym. Oto zestaw wypracowany przez nauczycieli na podstawie ich własnych doświadczeń i wieloletniej praktyki zawodowej.

► Neutralność światopoglądowa szkoły publicznej: obecność w szkole symboli i praktyk religijnych; organizacja pracy szkoły w okresach świąt religijnych; obowiązki nauczycieli wobec obecnych w szkole praktyk i tradycji świątecznych; realizacja przepisów konkordatu (czy nie jest to nadużywane); prawa mniejszości religijnych a świeckość szkoły.

► Prawo wewnątrzszkolne: sposób tworzenia i przestrzegania prawa wewnątrzszkolnego, jego zgodność z aktami wyższego rządu, udział społeczności szkolnej w tworzeniu prawa wewnątrzszkolnego, dostęp do informacji o obowiązujących regulacjach itp.

► Dostęp do informacji publicznej w szkole: sposób informowania członków społeczności szkolnej o tym, co jest a co nie jest informacją publiczną, procedury udostępniania informacji publicznej w szkole; sposób publikowania informacji publicznej i upowszechniania jej wśród zainteresowanych;

► Procesy zmian w prawie oświatowym na poziomie ministerialnym: informowanie o procesie tworzenia czy zmieniania prawa
(konsultacje); sposób wdrażania tych zmian (Informowanie opinii publicznej) oraz ewaluacji rezultatów wprowadzonych zmian (np. dopuszczanie podręczników do użytku szkolnego czy nakładanie obowiązku korzystania z bezpłatnych podręczników).

► Przestrzeganie praw ucznia w szkole: czy uczniowie informowani są o swoich prawach oraz przysługujących im narzędziach ochrony; czy prawa ucznia są w szkole przestrzegane; czy obowiązuje równość wobec prawa; czy ustalone są janse zasady dochodzenia praw ucznia itp.

► Polityka organów prowadzących wobec tworzenia oferty szkoły (np.rozszerzenia): czy polityka jest tworzona w oparciu o realne potrzeby uczniów (jako odbiorców edukacji) a nie uznaniowo przez organ prowadzący i kadrę zarządzającą; czy oferta realizowana jest zgodnie z deklaracją itp.

► Polityka motywacyjna wobec nauczycieli i kadry zarządzającej organu prowadzącego szkołę: czy istnieją jasne kryteria, czy
podawane są do informacji publicznej, jeśli tak, to czy w jasny sposób; informacja o wynagrodzeniach itp. Co jeszcze powinno być poddane głębszej kontroli obywatelskiej? Możesz uzupełnić naszą listę, zgłaszając mejlowo własne propozycje: sylwia.zmijewskakwireg@ceo.org.pl

KAŻDY MOŻE WŁĄCZYĆ SIĘ W MONITORING POLITYKI OŚWIATOWEJ!

Kontrolą obywatelską możemy zajmować się nie tylko w ramach zorganizowanych inicjatyw czy środowisk (np. pozarządowych). Działania w zakresie edukacji powinny być pod lupą uczniów (np. samorządu uczniowskiego), rodziców (Rady Rodziców lub indywidualnych rodziców zainteresowanych poprawą jakości pracy szkoły swojego dziecka), ale także kadry zarządzającej i nauczycieli!

Sprawdzajmy systematycznie, jakie decyzje są podejmowane. Możemy to robić poprzez: przegląd prasy, stron internetowych; przegląd stenogramów wystąpień sejmowych i posiedzeń Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Kierujmy pytania do MEN, władz samorządowych, kadry zarządzającej szkołą. Organizujmy spotkania indywidualne i zbiorowe, wywiady, by zebrać konieczne informacje itp.

Interweniujmy i podejmujmy inicjatywę. Możemy to robić, kontaktując się z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze oświaty. Piszmy listy otwarte i petycje do władz oświatowych, kierujmy zapytania, bierzmy udział w konsultacjach społecznych itp.

Polecamy Społeczny Monitor Edukacji www.monitor.edu.pl, który jest nie tylko źródłem informacji, ale także naturalnym sojusznikiem naszych indywidualnych działań oraz Sieć Obywatelską Watchdog Polska, najbardziej doświadczoną organizację w prowadzeniu działań monitorujących i rzeczniczych.

Opracowała: Sylwia ŻmijewskaKwiręg

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Baner z logami Fundacji Batorego, EOG oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

oraz Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe:

Trust for Civil Society i Central And Eastern Europe

Logo Trust for Civil Society i Central And Eastern Europe.

Patronat:

logo ngo do www ngo.indd

logo ngo.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności