STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Court Watch przedstawia postulaty usprawnienia sądów

W związku z rozpoczętymi pracami  przez Ministerstwo Sprawiedliwości nad reformą sądownictwa, Fundacja Court Watch Polska zajmująca się przede wszystkim obywatelskim monitoringiem sądów przedłożyła swoje propozycje.
Składają się one z 7 głównych punktów:

 1. Wzmocnienie wewnętrznej niezawisłości sędziów (w tym odyfikacja formuły wyłaniania sędziów sądów powszechnych w taki sposób, aby jednym z etapów była ocena kandydatów przez lokalną komisję o zróżnicowanym składzie).
 2. Obiektywny przydział spraw
 3. Doprecyzowanie polityki unikania konfliktu interesów
 4. Zadbanie o niezależność i kompetencje ławników
 5. Wyrównanie poziomu realnych warunków materialnych sędziów (wprowadzenia dodatku wielkomiejskiego oraz rozważenie rezygnacji ze zwrotu kosztów dojazdu sędziego do miejsca pracy)
 6. Podniesienie statusu sędziów orzekających w wydziałach rodzinnych
 7. Zapewnienie odpowiedniej liczby i kompetencji personelu pomocniczego (zwiększanie proporcji liczby asystentów do sędziów)

Niektóre pomysły krytykuje Bartłomiej Przymusiński, Prezes Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia:

Dojazdy do pracy to nie przywilej, a sędzia, który mieszka poza obszarem działania sądu wg mnie jest mniej narażony na uwikłanie w układy i będzie postrzegany jako bardziej niezależny.

Wszystkie propozycje wraz z uzasadnieniem znajdują się tutaj.

 1. 1. Rezygnacja z aplikacji sędziowskiej. Podniesienie poziomu i zmiana sposobu kształcenia na innych aplikacjach prawniczych. Mniej kucia orzecznictwa i ciągle zmieniających się przepisów, stawianie na rozwój samodzielnego myślenia i opanowanie reguł rzemiosła. Dobór kandydatów z spośród innych zawodów prawniczych. Większa różnorodność wykształcenia i doświadczenia zawodowego na pewno wpłynie na poprawę jakości kadry (nie tylko pod względem merytorycznym).
  2. Specjalizacje sędziów. Sędzia od wszystkiego jest sędzią do niczego. Pozwoli to na lepsze wykorzystanie predyspozycji osobowościowych, wykształcenia oraz doświadczenia życiowego sędziego. W środowisku panuje pogląd, że, aby dobrze wykonywać zawód sędziego rodzinnego, wystarczy mieć własne dzieci. Nieustannie zadziwia mnie to, jak wielu przedstawicieli środowiska sędziowskiego jest odpornych na jakąkolwiek wiedzę spoza doktryny prawniczej. Fakt, że status sędziów rodzinnych jest uznawany za niższy niż np. sędziów karnych, czy gospodarczych, wynika właśnie z braku wiedzy, niezbyt szerokich horyzontów myślowych szeregowych sędziów i kiepskiego wyczulenia na potrzeby społeczne. Niezawisłość sędziowska nie oznacza niezawisłości od rozumu.
  3. Wprowadzenie obowiązkowej zmiany, co kilka lat, przydziału służbowego sędziego (podobnie jak prokuratora). Ta zmiana zapobiegłaby stagnacji, rutynie w wykonywaniu zawodu (konieczność dostosowywania się do zmian dobrze wpływa na stan funkcji poznawczych), ale także tworzeniu się tak szkodliwych, hamujących wszelki postęp lokalnych sitw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strażnicze kursy online:
 • otwarty kurs internetowy “Na straży”
 • praktyczna edukacja prawna w szkole
 • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności