STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Działania Policji wobec przedstawicieli opozycji i organizacji pozarządowych

HFPC wydała stanowisko w związku z informacjami prasowymi na temat na temat działalności Policji wobec przedstawicieli organizacji pozarządowych i partii opozycyjnych w trakcie ostatnich protestów społecznych.

Z opublikowanych dziś informacji wynika, że w trakcie protestów pod Sejmem 21 lipca Policja miała obserwować jednego z polityków partii opozycyjnej oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowej.

HFPC zwraca uwagę, że jest to kolejna niepokojąca praktyka Policji w ciągu ostatnich miesięcy, która może ingerować w prawa i wolności jednostek, takie jak prawo do prywatności czy wolność słowa, w kontekście korzystania z wolności zgromadzeń (zob. więcej „Sprzeciw HFPC wobec publikacji wizerunków uczestników zgromadzeń przed Sejmem na stronie policji” oraz „Dziennikarz czy policjant? Reakcja HFPC po akcji policji na meczu piłkarskim„)

Działania Policji wobec przedstawicieli organizacji pozarządowych

Zgodnie z informacjami Policji obserwacja W. Kinasiewicza i T. Jakrzewskiego z ruchu „Obywatele RP” była podyktowana tym, iż deklarowali oni, że „podejmowane przez nich działania mogą naruszać obowiązujący porządek prawny”.

Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka organizacje społeczeństwa obywatelskiego wypełniają w demokratycznym państwie m.in. rolę tzw. „publicznego stróża” i w związku z tym podlegają szczególnym gwarancjom ochronnym (zob. m.in. wyrok ws. TASZ p. Węgrom).

Z kolei w Rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 2016 r. dotyczącej wzmocnienia ochrony i roli obrońców praw człowieka, organy państwa są zobowiązane zapewnić tym organizacjom takie warunki funkcjonowania, które umożliwią im swobodną realizację zadań statutowych, a w szczególności powinny powstrzymać się od nieuzasadnionej inwigilacji tzw. trzeciego sektora.

Działania Policji wobec polityków partii opozycyjnych

Policja tłumaczy prowadzenie obserwacji wobec danych osób w dwojaki sposób. W przypadku obserwacji posła R. Petru celem działań Policji miała być ochrona jego bezpieczeństwa. Policja nie wskazuje jednak, czy był on poinformowany o takiej ochronie ze strony funkcjonariuszy lub czy o taką „ochronę” wnosił.

„Fakt bycia obserwowanym w trakcie demonstracji nie podnosi poczucia bezpieczeństwa – zarówno wśród manifestujących, jak i polityków. Może skutkować natomiast decyzją o zaprzestaniu niektórych aspektów działalności publicznej. To z kolei w bezpośredni sposób zaburza z jednej strony procesy polityczne zachodzące w wolnym demokratycznym państwie […]” – czytamy w wydanym dziś stanowisku HFPC.

Pomoc prawna

W wydanym dziś stanowisku HFPC zaapelowała „o rozwagę w stosowaniu jakichkolwiek metod pracy Policji, które mogłyby nadmiernie ingerować w działania zarówno przedstawicieli opozycji, jak i społeczeństwa obywatelskiego”. HFPC wyraziła również gotowość do zapewnienia pomocy prawnej osobom, których prawa zostały w ten sposób naruszone. Zgodnie z ustawą o Policji na sposób prowadzenia czynności obserwacji przysługuje zażalenie do miejscowo właściwego prokuratora.

Stanowisko dostępne jest tutaj.

Źródło: http://www.hfhr.pl/dzialania-policji-wobec-przedstawicieli-opozycji-i-organizacji-pozarzadowych/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności