STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Edukacja antydyskryminacyjna – pomóż wydać raport!

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej zbiera pieniądze na wydanie swojego najnowszego raportu.

Przez cały 2015 rok TEA monitorowało media ogólnopolskie i regionalne wyszukując informacji na temat przypadków dyskryminacji i przemocy w szkołach w Polsce. Każdego miesiąca wybieranych było kilka konkretnych zdarzeń, o których alarmowały media i podejmowane były w tych sprawach interwencje. Korzystając z dostępu do informacji publicznej pytano odpowiednie instytucje, co w danej sprawie zrobiły.

Wnioski z poprzedniego raportu TEA wydanego w kwietniu 2015 r. pod tytułem „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce” potwierdzają, że dyskryminacja w szkołach jest faktem. Dotyka ona uczniów i uczennic w każdym wieku. W znaczący sposób wpływa na ich bezpieczeństwo oraz możliwości uczenia się i korzystania z edukacji.

O przypadkach naruszeń w szkołach regularnie informują media. Informacje dostępne opinii publicznej dostępne są też instytucjom systemu oświaty – kuratoriom, organom prowadzącym, Ministerstwu Edukacji Narodowej.

TEA mówi: sprawdzam!

Pyta decydentów: Co zrobiliście w tych sprawach? Czy stanęliście po stronie osób dyskryminowanych? Czy broniliście praw dziecka? W jaki sposób promujecie prawa człowieka, wspieracie równość i godność?

Organizacja potrzebuje Twojego wsparcia, aby wydać 500 egzemplarzy raportu, który będzie zawierał m.in.:

  • Opis aktualnego stanu prawnego – zakres odpowiedzialności poszczególnych instytucji systemu oświaty w zakresie reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji,
  • Kalendarium zdarzeń dyskryminacyjnych, które miały miejsce w szkołach w Polsce w 2015 roku – ponad 70 zgłoszeń,
  • Analizę ponad 30 interwencji TEA i reakcji instytucji na doniesienia medialne związane z dyskryminacją w szkołach,
  • Kalendarium działań promujących edukację antydyskryminacyjną podejmowanych przez instytucje systemu oświaty,
  • Analizę debaty publicznej na temat edukacji antydyskryminacyjnej w Polsce,
  • Rekomendacje zmian w systemie oświaty, odnoszących się do problemu dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Koszt prowadzenia badania został pokryty ze środków EOG w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” Fundacji Batorego.

Aby wesprzeć TEA swoją wpłatą wejdź na stronę: https://pomagam.pl/tea2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności