STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Federacja Watchdogów?

Na początku marca Fundacja Court Watch Polska zaproponowała kilku zaprzyjaźnionym organizacjom strażniczym utworzenie federacji zrzeszającej watchdogi, czyli organizacje sprawujące systematyczną kontrolę obywatelską nad działaniami władz publicznych. Po dyskusji przy okazji Wielkiego Zjazdu Watchdogów postanowiliśmy spotkać się w szerszym gronie kilku stabilnie działających organizacji strażniczych oraz osób patronujących tej działalności od lat i omówić wszystkie za i przeciw powołania federacji.

W spotkaniu, które odbyło się 4 kwietnia w Warszawie, wzięli udział:
Hubert Barański – Fundacja Normalne Miasto FENOMEN
Katarzyna Batko-Tołuć – Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Anna Cioch – Fundacja Stańczyka
Piotr Frączak – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Filip Gołębiewski – Fundacja Court Watch Polska
Krzysztof Jakubowski – Fundacja Wolności
Kinga Kulik – Homo Faber
Bartosz Pilitowski – Fundacja Court Watch Polska
Danuta Przywara – Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Anna Rozicka – Fundacja Batorego
Grzegorz Wójkowski – Bona Fides

Poniżej podsumowujemy wymienione przez uczestników cele, dla których federacja mogłaby powstać:

 • stworzenie platformy współpracy i realizacji wspólnych projektów,
 • stworzenie platformy dialogu i wymiany doświadczeń,
 • działania systemowe, tj. wzmacnianie organizacji członkowskich oraz upowszechnienie i promocja kontroli obywatelskiej,
 • działania na rzecz regulacji prawnych sprzyjających kontroli obywatelskiej,
 • działania na rzecz wsparcia ze środków publicznych organizacji kontrolnych,
 • standaryzacja rozumienia kontroli obywatelskiego oraz organizacji kontrolnych,
 • certyfikacja organizacji prowadzących działania kontrolne,
 • oddolna kontrola przestrzegania standardów i zasad etycznych wśród członków federacji.

Uczestnicy dyskusji wyrazili jednocześnie różne obawy związane z powołaniem federacji oraz stawianymi jej przez innych uczestników spotkania celami:

Piotr Frączak ostrzegał przed ogromnym wysiłkiem, który kosztuje zbudowanie dobrej organizacji parasolowej oraz przed ryzykiem wchłonięcia przez nią jednej z organizacji założycielskich – tej której członkowie zaangażują się najmocniej w tworzenie federacji.

Anna Rozicka przestrzegała przed pułapką konkurowania federacji z organizacjami członkowskimi o te same środki na działania.

Danuta Przywara stwierdziła, że z jej punktu widzenia podstawą do budowania wspólnych standardów działania muszą być także wspólne wartości. Jej zdaniem realizacja celów, o których mówiliśmy w trakcie spotkania, a więc: przekazywanie sobie nawzajem wiedzy, dzielenie się doświadczeniami i tymi dobrymi i złymi, a także dalsza praca nad wypracowywaniem (wdrażaniem) standardów działania ważnych dla watch dogów nie wymaga tworzenia nowego sformalizowanego bytu typu federacja, ale wystarczy byśmy zaktywizowali swoje działania w ramach mapy III sektora.

Filip Gołębiewski zwrócił z kolei uwagę na wartość jaką byłby pluralizm federacji oraz wspólne wypracowanie standardów działań kontrolnych niezależnie od poglądów i obszarów działania indywidualnych członków.

Zdaniem Anny Cioch utworzenie federacji byłoby szansą na lepszy przepływ informacji między organizacjami, a w rezultacie możliwość wypracowywania wspólnych zasad oraz egzekwowanie ich poprzez organa wewnątrz-środowiskowej kontroli. Ważnym celem powstania federacji mogłyby być również wspólne, skoordynowane i planowane działania na rzecz ochrony lub zmiany regulacji prawnych aktywności obywateli w zakresie kontroli obywatelskiej.

Według Huberta Barańskiego zrzeszenie oraz certyfikacja członków wzmacniałoby pozycję organizacji w obszarze ich indywidualnych działań; wyraził jednocześnie sceptycyzm co do reprezentatywności federacji dla całego środowiska watchdogowego w Polsce.

Tymczasem Krzysztof Jakubowski wyraził wątpliwość, czy istnieje w Polsce dość organizacji zajmujących się profesjonalnie strażnictwem, aby były one w stanie utrzymać jeszcze dodatkowy podmiot.

Grzegorz Wójkowski skupił się na problemie braku środków, które federacja mogłaby pomagać pozyskiwać; sprzeciwił się jednocześnie idei ustalania uniwersalnych standardów działalności kontrolnej oraz certyfikowania organizacji przez federację.

Kinga Kulik postulowała samodzielne testowanie sposobów angażowania ludzi, w tym do wsparcia finansowego. Jej zdaniem cel działania federacji powinien być jasno określony, ale nie może nim być pozyskiwanie pieniędzy, bo w tym momencie to osłabi organizacje, a nie je wzmocni. Ponadto Kinga ostrzegła, że narzucenie jednoznacznej interpretacji standardu może spowodować, że federacja ograniczy, a nie przyśpieszy powstawanie organizacji strażniczych, bo może się okazać się (jak dzieje się jej zdaniem już teraz), że mało która organizacja go spełnia.

Konkluzją spotkania było powołanie stałej listy dyskusyjnej dla organizacji zainteresowanych współpracą w obszarze działalności kontrolnej. Ustalono, że działać będzie ona w ramach jednego z Partnerstw Tematycznych, które powołane zostały do stworzenia strategicznej mapy drogowej rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce.

Organizacje chcące dołączyć do listy dyskusyjnej mogą kontaktować się z Katarzyną Batko-Tołuć – koordynatorką Partnerstwa Tematycznego: katarzyna.batko@siecobywatelska.pl.

Przejazdy na spotkanie i skromny catering pokryte zostały dzięki wsparciu programu Obywatele dla Demokracji.

baner

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strażnicze kursy online:
 • otwarty kurs internetowy “Na straży”
 • praktyczna edukacja prawna w szkole
 • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności