STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Fundacja Frank Bold: Państwo nie chce udziału społeczeństwa w procedurach środowiskowych

aut.Walter, CC BY 2.0, Flickr.comZdaniem Fundacji Frank Bold ostatnie zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie w sposób jednoznaczny ograniczają możliwość udziału społecznego społeczeństwa i jego przedstawicieli w procedurach środowiskowych, które bezpośrednio dotyczą lokalnej społeczności. Zmiany te dokonują się pomimo sprzeciwu organizacji pozarządowych czy niektórych środowisk prawniczych. Sprzeciwiają się także umowom międzynarodowym, których sygnatariuszem jest Polska.

Wraz z modyfikacją prawa geologicznego i górniczego, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., wprowadzono zmiany w ustawie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, będą musiały wykazać, iż prowadzą działalność w zakresie ochrony środowiska, przez co najmniej 12 miesięcy, zanim rozpoczęło postępowanie, do którego chcą się przyłączyć.

Jakie są praktyczne skutki takiego zapisu w ustawie?

Oznacza to, iż jeśli w danym regionie, rozpoczyna się jakaś inwestycja, która – zdaniem lokalnej społeczności, stwarza zagrożenie dla środowiska i jego mieszkańców, to każda nowo zawiązana grupa formalna czy nieformalna, która będzie chciała mieć wpływ na postępowania środowiskowe, będzie z definicji wykluczona z udziału w nich. W ten sposób odbiera się lokalnej społeczności narzędzia prawne do skutecznego monitoringu i wpływania na procedurę. Jednym słowem, ogranicza się udział społeczny w procesie podejmowania decyzji w sprawach, które dotyczą tej społeczności w sposób bezpośredni. Nie jest to najlepsze świadectwo tego, w jaki sposób ustawodawca rozumie pojęcie społeczeństwa obywatelskiego.

Zmiany te stoją także w sprzeczności z intencją konwencji z Aarhus, ratyfikowaną przez rząd Polski w 2001. Umowa ta zobowiązuje do umożliwiania udziału organizacjom pozarządowym i społecznym w postępowaniach środowiskowych. I choć ostatnie zmiany w Polskim prawie nie likwidują całkowicie możliwości uczestnictwa w procedurach przez stronę społeczną, to jednak zdecydowanie są zapisami wbrew zobowiązaniom konwencji.

Tym większe znaczenie zyskują w ten sposób duże organizacje, takie jak Fundacja Frank Bold, działające w obszarze ochrony środowiska naturalnego. Tylko one mogą w sposób skuteczny uczestniczyć w procedurach środowiskowych.

Źródło: newsletter Fundacji Frank Bold http://us7.campaign-archive1.com/?u=8381530e088eaf359d87e32bc&id=abad531d5c&e=df27f33239

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności