STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Jak instytucje publiczne wspierają doktorantów?

Każdy doktorant musi mieć łatwość w docieraniu do najważniejszych regulaminów, postanowień i decyzji. Obecnie polskie uczelnie mają z tym ogromny problem.

W latach 2014-2015 Fundacja Fundusz Pomocy Studentom przeprowadziła  monitoring instytucji prowadzących studia doktoranckie pod kątem ochrony praw doktorantów. Zbadano akty prawne, procedury i decyzje administracyjne w 111 placówkach w zakresie dystrybucji wszystkich rodzajów świadczeń socjalnych i motywacyjnych.

Z podsumowania badania wynika, że środki przeznaczone na wsparcie doktorantów to wyjątkowo źle zabezpieczone pieniądze publiczne. Początkiem problemów są regulacje ustawowe dotyczące analizowanych świadczeń – nieprecyzyjne i niespójne. Na ich podstawie przedstawiciele instytucji prowadzących studia tworzą regulaminy wewnętrzne. Treść tych aktów rzadko jest weryfikowana przez dobrych i zmotywowanych do starannego działania prawników. Nawet jeśli zdarzy się, że wady regulaminów wyjdą na jaw, to ich autorów nie spotykają z tego tytułu żadne poważne konsekwencje. I wreszcie na ostatnim etapie decydowania o sposobie podziału pieniędzy publicznych regulaminy są interpretowane przez – w większości przypadków – półamatorskie lub zupełnie amatorskie komisje stypendialne. W związku z tym decyzje administracyjne o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń obarczone są licznymi błędami.

>>Raport z monitoringu pomocy materialnej dla doktorantów oraz umów uczelnia – doktorant w sprawie świadczenia usług edukacyjnych.<<

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności