STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Interkulturalni PL

 Nie jesteśmy stricte strażniczą organizacją. Jesteśmy organizacją, która dopiero się tworzy. Nasz pierwszy projekt był monitoringiem funkcjonowania cudzoziemców w Krakowie. Chodziło o rzetelne rozpoznanie sytuacji  mówi Anna Kostecka, prezeska Stowarzyszenia. INTERKULTURALNI PL.

 

Interkulturalni PL

Interkulturalni PL

Krakowskie Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości INTERKULTURALNI PL zostało założone pod koniec 2010 roku przez grupę psychologów, prawników i kulturoznawców. Jego misją jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa otwartego i wielokulturowego.

Pracuje w czterech obszarach:

  • działania na rzecz zmiany systemu prawnego (rzecznictwo, akcje uświadamiające, działania nadzorcze i wypracowywanie rozwiązań),
  • edukacja kulturowa (w przedszkolach, szkołach, na uniwersytetach, w instytucjach publicznych, firmach),
  • promowanie różnych kultur,
  • programy integracyjne (empowerment – pomoc w legalizacji pobytu, nauka polskiego, doradztwo zawodowe, pomoc w akulturacji i budowaniu sieci społecznej).

W 2010 roku grupa znajomych z Krakowa doszła do wniosku, że w ich mieście nie ma organizacji, która zajmowałaby się wielokulturowością – rozumianą nie tylko w sferze obecności różnorodnych kultur, ale także szerzej, jako lepsze relacje cudzoziemców z władzą i instytucjami publicznymi. Brakowało kogoś, kto pomagałby cudzoziemcom mieszkającym w Krakowie w ujęciu systemowym, a nie tylko w rozwiązywaniu problemów jednostek.

Anna Kostecka pracowała wówczas jako trenerka dla warszawskiej Fundacji Inna Przestrzeń, prowadząc szkolenia dla migrantów; Iga Machalewska właśnie wróciła z Chin. Pojawiły się także inne osoby, które chciały zrobić w tym obszarze coś swojego. Tak zrodził się pomysł na Interkulturalnych.

Pierwszym działaniem Interkulturalnych był Monitoring krakowskich instytucji publicznych pod kątem ich dostosowania do potrzeb obcokrajowców mieszkających w Krakowie lub go odwiedzających”., zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji imienia Stefana Batorego . Następnie trzeba było przygotować i upowszechnić raport, zawierający propozycję działań naprawczych, a także przeprowadzić spotkanie z przedstawicielami instytucji objętych monitoringiem. — To był projekt na rozpoznanie sytuacji, zaznaczenie, że ktoś się tym tematem zajmuje — mówi Kostecka. — Nie było z tym dobrze. Choćby pierwsza rzecz: wysłaliśmy pismo do Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa z propozycją współpracy, a oni odpisali, że się nie zajmują cudzoziemcami. A przecież każdy musi się zameldować. To była tematyka nieistniejąca. Nie było żadnej osoby czy w Urzędzie Miasta, czy w Urzędzie Wojewódzkim która zajmowałaby się bezpośrednio integracją cudzoziemców.
Monitoring zakończył się opublikowaniem i upublicznieniem w lipcu 2011 roku raportu wraz z rekomendacjami. Na koniec 2011 roku Interkulturalni zaplanowali ocenę stopnia wdrożenia sugerowanych zmian.

Jednocześnie Stowarzyszenie podjęło się realizacji kolejnych działań. Od sierpnia 2011 roku, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych, działającym w strukturze Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, Interkulturalni realizują projekt „Przeciwko rasizmowi i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii zapobiegania i reakcji”. Przygotowują serię szkoleń antydyskryminacyjnych, spotkania grupy roboczej złożonej z przedstawicieli urzędów i partnerów społecznych.

Częścią działań projektu było uruchomienie strony internetowej „Kraków Open Your Mind” mającej na celu zachęcenie mieszkańców Krakowa do włączenia się w gromadzenie jak największej liczby informacji o zdarzeniach rasistowskich i ksenofobicznych. Atutami strony są: przejrzystość, łatwy w obsłudze formularz zgłoszenia oraz dział poświęcony fotograficznej dokumentacji zdarzeń w przestrzeni publicznej, o nazwie „Aleja wstydu”.

Interkulturalni przygotowują także projekt integracyjny: działania pomocowe dla cudzoziemców. Będzie on zawierać komponent edukacyjny dla społeczności lokalnej (m.in. prezentacje kultur, panele, wykłady, szkolenia).

Pytana o sukcesy, Anna Kostecka odpowiada, że jednym z przejawów tego, że Interkulturalni zaczynają być rozpoznawalni jest fakt, że Afrykańskie Koło Naukowe działające przy Uniwersytecie Jagiellońskim zaproponowało im, by zostali mediatorem w sporze ze Strażą Graniczną. Spór dotyczył praktyki wybierania osób do kontroli na podstawie koloru skóry.

Co dalej ze Stowarzyszeniem?

– Ma być przestrzenią, w której ludzie chcący realizować projekty związane z tą tematyką mogą je robić z nami . Chcemy działać na styku kultur i władzy. Pomagać we wzajemnym zrozumieniu, pomocy, mediacji – mówi Anna Kostecka. – Chcemy, żeby cudzoziemcy w Krakowie byli bardziej widoczni. Żeby wydarzenia związane z daną kulturą były organizowane przez samych cudzoziemców; my bylibyśmy tylko do pomocy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności