STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Kasa z zagranicy okiem NGOsów

Za pośrednictwem portalu ngo.pl zorganizowano dyskusję na temat tego, czy potrzebna jest nowa regulacja, która zapewni większą transparentność wpłat, jakie otrzymują organizacje z zagranicy.

W dyskusji zabrało głos wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych. Dominują poglądy nastawione sceptycznie do retoryki stosowanej przez obóz rządzący. Wielu działaczy trzeciego sektora porównuje działania władzy do metod stosowanych wcześniej wobec NGO w Rosji i na Węgrzech. Tam również zaczęło się od kampanii medialnych podających w wątpliwość uczciwość działalności społecznej i sugerowano ich zależność od „obcych sił”.

Katarzyna Batko-Tołuć z Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska obawia się, że władza może wykorzystać np. terroryzm jako pretekst do wprowadzenia ustawy o finansowaniu z zagranicy. Będzie to ostateczne podporządkowanie przez państwo sektora obywatelskiego, ponieważ jeżeli chodzi o środki krajowe, rząd bliski jest już totalnego podporządkowania swojej woli za pomocą Instytutu Wolności.

Ilona Gosiewska ze Stowarzyszenia Odra-Niemen zauważa, że problemem jest ogólna słabość polskiego sektora pozarządowego. Jej zdaniem należy dążyć do tego, aby NGOsy były na tyle silne, żeby nie musiały być zależne od jednego źródła finansowania. Zła jest sytuacja zarówno wtedy, gdy organizacja jest ubezwłasnowolniona przez zagranicznego darczyńcę, jak również przez krajowe środki publiczne.

Justyna Dariusz-Bułhak z Fundacji Wspomagania Wsi zauważa, że w publicznym dyskursie nie dostrzega się, że organizacje pozarządowe już w obecnym stanie prawnym są znacząco kontrolowane. Nadzór nad nimi sprawują starostwa, urzędy skarbowe, Najwyższa Izba Kontroli, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Państwowa Inspekcja Pracy.

Rafał Dymek z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana proponuje spojrzenie w szerszej perspektywie na finansowanie z zagranicy. Są cele, które przekraczają zasięgiem swojego działania, granice państw, jak np. wspieranie wolnych wyborów. Poza tym zauważa, że analogiczne zastosowanie podobnego prawa w innych krajach, prawdopodobnie wzbudziłoby wielkie oburzenie w obozie rządzącym. Przykładowo, gdyby Litwa postanowiła ograniczyć wpływ środków z Polski dla tamtejszych organizacji polonijnych.

Natomiast zwolennikiem uregulowania finansowania NGO przez podmioty zagraniczne jest Przemysław Jaśkiewicz z Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej. Uważa, że problemem nie jest samo finansowanie przez zagranicznych darczyńców, ale na jakie cele idą te pieniądze. Jego zdaniem większa transparentność jest potrzebna z powodu ewentualnych zagrożeń z zewnątrz jak już wcześniej wspominany terroryzm. W przypadku Polski widzi nieprawidłowości w takich działaniach, jak dysponowanie funduszami norweskimi, finansowaniem Fundacji Otwarty Dialog, czy działaniami Sorosa. Twierdzi wręcz, opierając się na opinii organizacji swojej i Instytutu Ordo Iuris, że część środków z Norwegii przeznaczonych na program „Obywatele dla demokracji” służyła realizacji konkretnego projektu ideologicznego, a nawet wspieraniu działań naruszających polski porządek prawny”. Proponuje również, żeby środki zagraniczne przeznaczano tylko na konkretne działania, a nie na cele instytucjonalne (takie jak: utrzymanie lokalu, sprzęt biurowy, wynagrodzenia).

Jednakże Przemysław Jaśkiewicz zauważa też potrzebę zachowania ostrożności przy wprowadzaniu ewentualnej ustawy o finansowaniu z zagranicy. Jego zdaniem należy zmiany wprowadzić, tak żeby nie utrudniać pozyskiwania zagranicznych funduszy i nie nakładać na organizacje kolejnych uciążliwych obowiązków sprawozdawczych. Dlatego proponuje, żeby prawo określiło kwoty graniczne, od których należy ujawniać konkretne wpłaty pieniężne.

W dyskusji prowadzonej na portalu ngo.pl dominowały poglądy negatywnie nastawione do idei regulacji finansowania organizacji ze źródeł zagranicznych. Natomiast z pewnością jest wiele organizacji, jak Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej, które uważają, że z transparentnością finansowania NGO z zagranicy jest coś nie tak i należy tę kwestię uregulować.

Różnica zdań w sprawie regulacji finansowania z zagranicy jest pozytywnym aspektem naszego dyskursu. Gorzej, że obie strony maja wykluczające się wizje rzeczywistości, dostrzegające zupełnie inne zagrożenia. Dla jednych jest to sieć finansowa Sorosa, dla drugich obóz rządowy. Niestety w kwestii tych podziałów, trzeci sektor nie jest pozytywnym wyjątkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności