STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Koalicja Otwartego Rządu o sposobie tworzenia prawa

11 grudnia osiem organizacji z Koalicji Otwartego Rządu (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja Frank Bold, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacja Panoptykon, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Stowarzyszenie Klon/Jawor) zaapelowało do Rady Ministrów,  by  w  prowadzeniu  prac  legislacyjnych przestrzegane  były  obowiązujące  przepisy  w  zakresie  prowadzenia  konsultacji  zawarte  w dokumentach pt. Regulamin Pracy Rady Ministrów i Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego.

Podkreślano, że projekty przygotowywane  przez  ministerstwa  winny  być  konsekwentnie  procedowane  w  ramach  rządowej ścieżki legislacyjnej, której elementem obowiązkowym są konsultacje. Krytycznie natomiast oceniano sytuację, gdy projekty rządowe zgłaszane są jako projekty poselskie, które nie podlegają ustalonym zasadom konsultacji społecznych. Zatem nie jest konieczne aby uwzględniano różnorodne opinie i czas konieczny do namysłu.

Powodem wydania apelu były prace nad ustawą znoszącą obowiązek szkolny dla sześciolatków. Minister Edukacji Narodowej podkreślała, że projekt powstał w wyniku konsultacji społecznych. Organizacje wskazywały, że „zebranie podpisów pod propozycjami zmian w systemie edukacji przez  jedną  z  organizacji  uczestniczących  w  dyskusji  i  przedstawienie  projektu  ustawy reprezentatywnym  związkom  zawodowym”, to za mało by mówić o konsultacjach społecznych. Zwróciły też uwagę, że składanie projektu przez parlamentarzystów jeszcze bardziej ogranicza możliwość przedstawiania alternatywnego poglądu i stanowi formalny wybieg ograniczający dyskusję.

17 grudnia 2015 roku Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska, odpowiedziała na apel dotyczący kwestii sześciolatków, nie zgadzając się z opinią że projekt nie był skonsultowany. Jednocześnie podkreśliła, że składanie go z pominięciem ścieżki rządowej wynika wyłącznie z pilnych terminów.  W przyszłości nie będzie to standard postępowania.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy „Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię „Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności