STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Konkurs grantowy pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich ze środków Nagrody Rafto

Fundusz Obywatelski zaprasza do zgłaszania inicjatyw obywatelskich w konkursie grantowym Funduszu Obywatelskiego finansowanym ze środków norweskiej Nagrody Rafto! Termin nadsyłania aplikacji to 31 stycznia 2019 r. do godz. 14:00.

Poszukiwane są inicjatywy, które:

1. mieszczą się w jednym z dwóch obszarów tematycznych:

  • działania na rzecz niezależności sądownictwa w Polsce,
  • działania na rzecz praw kobiet i/lub mniejszości seksualnych i/lub migrantów w Polsce,

2. zrealizowane będą najpóźniej do 30 listopada 2019 r.

Preferowane będą inicjatywy pochodzące z miast i gmin poniżej 100 tys. mieszkańców, które angażują ludzi do korzystania ze swoich praw i działania na rzecz wspólnych spraw.

Do udziału w konkursie zaproszone są zarejestrowane w Polsce:

  • fundacje,
  • stowarzyszenia,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Fundusz wspierać będzie tylko te organizacje, których działalność zbieżna jest z ideą i celami Funduszu, i które kierują się wartościami zawartymi w Deklaracji VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych Jedność w różnorodności z września 2017.

Nie przewiduje się wspierania działań organizacji utworzonych przez partie polityczne.

Więcej informacji o konkursie grantowym dostępnych jest na stronie: https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności