STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Kryzys partii politycznych w Polsce?

Fundacja Batorego wydała raport pt. „Partie polityczne a jakość polskiej demokracji”.

Polacy patrzą niechętnie na partie polityczne. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w 2004 roku przez Fundację im. Stefana Batorego, ufa im tylko 17% społeczeństwa. Instytucje takie jak Sejm i Senat, czy rząd, które również nie budzą dużej sympatii społecznej, mają wyższy poziom zaufania. Za to instytucje takie jak policja i wojsko mają ponad 70% kredyt ze strony Polaków.

Taki wyniki sondaży są tłumaczone specyfiką tzw. homo sovieticus. Jednakże z analizy Fundacji wynika, że zjawisko to nie jest charakterystyczne tylko dla Europy Wschodniej. Russell Dalton zauważył, że od lat 70. w demokracjach na całym świecie widać tendencje do traktowania partii jako grup realizujących partykularne interesy. Polska wyróżnia się na tle zachodnich krajów tym, że nie próbują zmienić sytuacji samemu angażując się w działalność partyjną.

Raport prezentuje obszerną analizę, takich obszarów funkcjonowania partii politycznych, jak: komunikacja, demokracja wewnątrzpartyjna, finansowanie oraz alternatywne do partii ruchy polityczne.  Raport uznaje partie za niezbędny element demokracji, który jednak musi zostać zreformowany przez swój brak umocowania w społeczeństwie. Eksperci Fundacji Batorego przedstawili rekomendacje do rozwiązania tego problemu. Postulują zwiększenie transparentności partyjnych wydatków, edukację obywatelską, pozytywnej selekcji kandydatów przez wprowadzenie mieszanego systemu wyborczego oraz demokratyzacji wewnątrzpartyjnej.

Raport dostępny jest w wersji elektronicznej. Natomiast o rekomendacjach ekspertów można przeczytać tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności