STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

List otwarty OFOP do pani premier w sprawie Narodowego Centrum

Zarząd Federacji OFOP wystosował list otwarty do premier Beaty Szydło apelując o nieprzyjmowanie na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów projektu o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Warszawa, dnia 26 czerwca 2017 r.

Szanowna Pani Premier,

apelujemy o nieprzyjmowanie przez Radę Ministrów projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego “Instytucie Wolności”, o numerze UD 173 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. W minionym tygodniu Minister Lipiński uspokajał przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkaniu wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, że z powodu licznych kontrowersji ustawa zostanie napisana ponownie oraz poddana pełnym konsultacjom społecznym. W miniony piątek, ku zaskoczeniu naszego środowiska, opublikowano informację, że projekt będzie jednak przedmiotem posiedzenia Rady Ministrów w dniu 27 czerwca 2017 r.

Organizacje społeczne od samego początku, czyli od chwili zaprezentowania pomysłu utworzenia Centrum, zwracały uwagę, że nie jest to postulat, który wypłynął ze środowiska pozarządowego. Ponadto poprawione już uzasadnienie projektu ustawy również nie wskazuje, w jaki sposób Centrum miałoby odpowiadać na diagnozowane problemy społeczników i organizacji, w których działają. Dotychczas nie powstał zapowiadany przez rząd Narodowy Program Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, z którego ewentualna potrzeba powołania Centrum powinna wynikać. Wiadomo natomiast z treści projektu ustawy, że nowa agencja ma zatrudniać 60 urzędników, nie licząc osób już zatrudnionych w utworzonym w minionym roku Departamencie Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Projekt ustawy o Narodowym Centrum przygotowany został bez opracowania jego założeń, a co za tym idzie bez ich konsultacji, co nie pozwoliło na wyrażenie opinii organizacjom w kluczowych dla powstawania projektu etapach. Po opublikowaniu gotowego projektu ustawy, organizacje pozarządowe zgłosiły liczne uwagi, krytykujące samą ideę powołania Centrum oraz wątpliwości dotyczące szczegółowych rozwiązań zawartych w projekcie. Krytyczne głosy i wątpliwości względem projektu przedstawiali członkowie Rady Ministrów, a także Rządowego Centrum Legislacji uznającego projekt za legislacyjnie wadliwy w swoim 17 stronicowym dokumencie.

W związku z powyższym nadmienić należy, że to wizerunek Pani Premier obciążać będzie działalność nowej agencji. To do Pani pretensje kierować będą organizacje i społecznicy, którym tak wiele obiecano podczas spotkań promujących Centrum, odbywających się na przełomie roku. Dotyczy to w szczególności zapowiedzi finansowania dziesiątek tysięcy małych, lokalnych organizacji pozarządowych pełniących istotne społeczne funkcje. Już dziś widać, że obietnice te jak i oczekiwania organizacji obiektywnie nie mogą zostać spełnione.

Dotychczas lokalne inicjatywy wspierane były przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wiele organizacji już teraz odbiera obecną sytuację jako bałagan, który odbije się niekorzystnie na prowadzonej przez nie działalności. Obawy i liczne wątpliwości nie wynikają tylko z zapowiedzi wielu zmian prawnych, ale również słów Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, Wojciecha Kaczmarczyka, że Fundusz Inicjatyw Obywatelskich czeka przerwa i że po gruntownych zmianach ruszy on dopiero w połowie przyszłego roku.

Mamy nadzieję, że jeśli Centrum w ogóle powstanie, to po przygotowaniu Narodowej Strategii Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Strategii przedyskutowanej z organizacjami pozarządowymi w szerokiej debacie i prawdziwie partnerskiej atmosferze. Wnosimy o nie przyjmowanie projektu ustawy na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 27 czerwca.

Zarząd Federacji

Dariusz Supeł
Weronika Czyżewska-Waglowska
Karolina Dreszer-Smalec
Łukasz Domagała
Przemysław Dziewitek
Iwona Janicka


Źródło: http://ofop.eu/aktualnosci/list-otwarty-ofop-do-pani-premier-w-sprawie-narodowego-centrum

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności