STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Litewskie organizacje strażnicze

 

Poniżej prezentujemy organizacje strażnicze działające w Litwie.

Litwa - flaga

  • Europejska Fundacja Praw Człowieka — jest fundacją z siedzibą w Wilnie, założoną w reakcji na olbrzymi wzrost liczby przypadków naruszeń i łamania praw człowieka — w tym praw mniejszości — na Litwie.
  • Human Rights Monitoring Institute (Instytut Monitoringu Praw Człowieka) jest organizacją pozarządową założoną na Litwie w roku 2003, której misją jest promowanie otwartego demokratycznego społeczeństwa poprzez przestrzeganie praw i wolności człowieka. Główne cele strategiczne HRMI obejmują: rozwijanie w społeczeństwie obywatelskim umiejętności oddziaływania na politykę prawoczłowieczą; zachęcanie obywateli do korzystania ze swoich praw, a w określonych przypadkach pomoc w ich obronie; praca nad polepszaniem prawnych i politycznych ram obrony i realizowania praw człowieka oraz dbanie o to, aby kwestie praw człowieka były stale obecne na arenie rządowej. HRMI prowadzi badania oraz angażuje się w precedensowe sprawy sądowe; przedstawia niezależne raporty międzynarodowym instytucjom ochrony praw człowieka, opowiada się za koniecznymi zmianami w polityce i prawodawstwie oraz za zwiększeniem rozliczalności rządu, a także prowadzi kampanie edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości opinii publicznej.
  • Lithuanian Centre for Human Rights (Litewskie Centrum na Rzecz Praw Człowieka) dział w dziedzinie praw człowieka od ponad dekady. Od momentu założenia przez prywatne osoby fizyczne w roku 1994, fundacja skupia się na edukacji w zakresie praw człowieka; zrealizowała liczne projekty i prowadziła działania w tej dziedzinie. Uznanie równości wszystkich osób oraz zasada niedyskryminacji zawsze stanowiły najważniejsze wartości filozofii LCHR. LCHR ma następujące cele: rozpowszechnianie wiedzy o unijnych oraz międzynarodowych standardach praw człowieka; promowanie tolerancji i szacunku dla różnorodności; rozwijanie kompetencji i zwiększanie świadomości opinii publicznej w kwestiach dotyczących grup i mniejszości; przestrzeganie standardów praw człowieka na poziomie krajowym; zgłaszanie sugestii i udzielanie konsultacji organom rządowym i ustawodawczym.
  • Lithuanian Human Rights Association (Litewskie Stowarzyszenie Praw Człowieka) jest najstarszą formalną organizacją pozarządową działającą na rzecz ochrony praw człowieka na Litwie. Powstała ona w roku 1989, mając na względzie osiągnięcie praw demokratycznych podczas walki o niepodległość Litwy. LHRA prowadzi monitoring ośrodków karnych, mający przeciwdziałać stosowaniu tortur, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu oraz przypadkom stosowania kar cielesnych w więzieniach i zakładach karnych. Ponadto organizacja wydaje biuletyn o nazwie „Pozicija”, omawiający prawa człowieka na Litwie. Większość członków komitetu LHRA ukończyła szkolenia w zakresie praw człowieka oraz odbyła staże w Danii, Wielkiej Brytanii czy Szwecji. W 2005 r. Vytautas Budnikas, dziennikarz, redaktor naczelny biuletynu „Pozicija”, został wybrany na prezesa zarządu LHRA. Obecnie pod nadzorem LHRA istnieją i działają komisje kontrolujące ośrodki karne, dbające o prawa dzieci, komisje ds. przeciwdziałania handlu ludźmi i prostytucji, broniące praw pracowników i inne.
  • Transparency International Lithuanian Chapter (TI oddział Litwa) – organizacja typu non-profit, założona w 2000 roku zgodnie z Ustawą Republiki Litewskiej o instytucjach publicznych. Założycielem litewskiego oddziału TI jest the Open Society Fund Lithuania (Fundusz Otwarte Społeczeństwo –Litwa). Jej celem jest analiza zjawiska korupcji, promocja obywatelskich inicjatyw antykorupcyjnych oraz informowanie opinii publicznej o działaniach antykorupcyjnych mających miejsce na Litwie.

Tekst ten jest wynikiem badań przygotowanych w ramach projektu “Wewnątrz UE: Sprawowanie władzy i rozliczalność” finansowanego ze środków Trust for Civil Society w Europie Środkowej i Wschodniej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności