STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Mieszkamy tutaj, bo nie mamy innego wyjścia – raport z monitoringu

chairs, Beverly Goodwin, CC BY 2.0., flickr.com

chairs, Beverly Goodwin, CC BY 2.0., flickr.com

Podstawową barierą integracji cudzoziemców w Polsce są złe warunki mieszkaniowe, stwarzające poczucie tymczasowości, nie zapewniające bezpieczeństwa ani nie spełniające podstawowych funkcji- jak informuje raport z monitoringu warunków mieszkaniowych uchodźców w Polsce.

29 czerwca 2015 roku, w klubokawiarni Państwomiasto w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone warunkom mieszkaniowym cudzoziemców w Polsce, zorganizowane przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Celem spotkania Mieszkamy tutaj bo nie mamy innej wyjścia było przedstawienie wyników pierwszych w Polsce badań nad warunkami mieszkaniowymi uchodźców oraz przeprowadzanie debaty na temat polityki lokalowej m. st. Warszawy wobec cudzoziemców.

Wyniki raportu zaprezentowała jego współautorka – Aleksandra Chrzanowska. Przedstawiła ona cele oraz metodologię monitoringu podkreślając przy tym, że badania tego typu są niezwykle istotne m.in. z uwagi na fakt, że złe warunki mieszkaniowe są podstawową barierą integracji cudzoziemców w Polsce.

Monitoring przeprowadzano między lipcem a listopadem 2014 roku w Białymstoku, Lublinie i okolicy, Łomży oraz Warszawie i okolicy. Polegał on na przeprowadzeniu wywiadów z cudzoziemcami mieszkającymi w wymienionych miejscowościach. Wywiady prowadzone były przez wolontariuszy Fundacji Dialog, Fundacji Ocalenie, Stowarzyszenia Homo Faber oraz SIP. W sumie badaniem objętych zostało 51 mieszkań zamieszkiwanych przez cudzoziemców.

Następnie Aleksandra Chrzanowska przedstawiła charakterystykę badanej grupy oraz stan techniczny mieszkań, udokumentowany zdjęciami. Wśród badanych znalazło się 69 rodzin (233 osoby) zajmujących 51 lokali, w tym 98 dorosłych i 135 dzieci. Większość rodzin (86%) pochodzi z północnego Kaukazu, mają one różne statusy pobytowe – niektórzy są w trakcie procedury uchodźczej, a inni już po niej. 30% badanych rodzin to rodziny wielodzietne, 26 gospodarstw domowych prowadzonych jest przez samotne matki opiekujące się między 1 a 6 dzieci. 73% rodzin mieszka samodzielnie, jednak w Warszawie połowa mieszkań była w trakcie badania zamieszkiwana przez 2-4 rodzin.

Największym problemem okazał się stan mieszkań (liczne usterki, grzyb, wilgoć) oraz brak niezbędnego wyposażenia (brak łóżek i szafek do przechowywania rzeczy sprawia, że mieszkańcy mają poczucie permanentnej tymczasowości i stanu prowizorycznego). Problemem okazało się też poczucie bycia zostawionym samemu sobie z trudnościami, brak wsparcia ze strony urzędników, dlatego też lokatorzy często nie zgłaszali im problemów z mieszkaniami.

Po prezentacji raportu odbyła się debata moderowana przez doktora Witolda Klausa. Dyskutantami byli: Tomasz Krettek z Biura Polityki Lokalowej Urzędu m. st. Warszawy, Karolina Kubit z Wydziału Lokali Mieszkaniowych BPL Urzędu m. st. Warszawy, Joanna Dolińska-Dobek z Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy, Katarzyna Oyrzanowska z UNHCR Polska oraz Patrycja Mickiewicz z SIP.

Tomasz Krettek rozpoczął dyskusję stwierdzeniem, że uchodźców nie dotyczą inne zasady niż pozostałych oraz że nie są oni i nie będą ani dyskryminowani, ani traktowani ulgowo. W odpowiedzi Katarzyna Oyrzanowska wysunęła postulat, aby uchodźców, a zwłaszcza obecne wśród nich samotne matki, traktować jednak priorytetowo. Zwróciła też uwagę, że Warszawa ma potencjał, aby radzić sobie z poruszonymi problemami, ponieważ ma jeden z najbogatszych samorządów w Polsce.

O szczególne traktowanie uchodźców apelowała także Patrycja Mickiewicz, która jako osoba pośrednicząca w procedurach przyznawania mieszkań, zauważyła, że zarządy wydają decyzje niezgodne z prawem. Stwierdziła ona, że uchodźca jest osobą w szczególnej sytuacji i potrzebna jest tego świadomość w zarządach dzielnic, a odpowiedziom na wnioski o przyznanie mieszkań powinna towarzyszyć refleksja.
Padły pytania o instrumenty, które pomogłyby skoordynować politykę lokalową w dzielnicach oraz propozycja, aby uaktywnić w dzielnicach rozwiązanie, jakim jest Porozumienie remontowe, co pozwoliłoby uniknąć sytuacji takich, jak oczekiwanie mieszkańców 12 miesięcy na remont. Mieszkaniec zawierając Porozumienie remontowe z władzami miasta, mógłby przeprowadzić remont na własny koszt a potem rozliczyć się z poniesionych kosztów z administratorem budynku, przedkładając odpowiednie dokumenty.

Po debacie oddano głos publiczności. Przedstawiciele Habitat for Humanity poinformowali, że fundacja praktykuje udzielanie pożyczek na remonty. Głos zabrali także obecni na sali uchodźcy – mężczyzna opowiedział o znieczulicy urzędników, z jaką spotkał się, kiedy szukał pomocy dla swojej rodziny, zaś jedna z kobiet podzieliła się mieszanymi uczuciami, jakie miała w związku z przydzielonym mieszkaniem – z jednej strony była to niezwykła radość z samego faktu otrzymania samodzielnego mieszkania, a z drugiej bezradność wynikająca ze stanu technicznego mieszkania i rachunków za ogrzewanie przewyższających przychody.

Na koniec upomniano się o zmianę prawa pracy dla cudzoziemców i przypomniano, że prawo jest dla ludzi a nie ludzie dla prawa.

Z raportem z monitoringu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej można zapoznać się na stronie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej: http://interwencjaprawna.pl/docs/ARE-215-monitoring-warunkow-miekszaniowych-uchodzcow.pdf

Autorka: Patrycja Raźniak, Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności