STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Ministrze! Opublikuj sprawozdania fundacji

ngo.pl: […] aktywista działający na rzecz jawności i przejrzystości życia publicznego zbiera podpisy pod petycją do Ministerstwa Cyfryzacji o publikację sprawozdań fundacji.

„Wnoszę w interesie publicznym o rozbudowanie prowadzonego przez Minister Cyfryzacji Biuletynu Informacji Publicznej poprzez zamieszczenie w nim kopii treści (skan/dokument elektroniczny) sprawozdań składanych przez fundacje do tut. ministra jako organu nadzoru, a także wzmianki o zaniechaniu złożenia takiego sprawozdania przez nadzorowaną fundacje i wykazu nadzorowanych fundacji” – pisze Karol Breguła w swojej petycji.

Jego zdaniem udostępnienie takich danych wpłynęłoby zarówno na zwiększenie przejrzystości i jawności administracji (a przez to budowało zaufanie obywateli do niej), jak i miało dobry wpływ na funkcjonowanie NGO – „poprzez uniknięcie w wielu przypadkach wątpliwości co do rzetelności organizacji pozarządowych, a także pozwoli na uzasadniony ostracyzm wobec tych, których rzetelność budzi wątpliwości. (…) Systematyczne publikowanie kopii sprawozdań w Biuletynie Informacji Publicznej wpłynie na jakość debaty publicznej o trzecim sektorze, ponieważ zainteresowana osoba będzie mogła w każdym przypadku sprawdzić oraz odnieść się do realnych danych na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych. Jest to szczególnie istotne wobec notorycznie pojawiających się publikacji, także w mediach o ogólnopolskim zasięgu oddziaływania, które tworzą fałszywy obraz trzeciego sektora. Znajdują one poklask wśród niektórych środowisk, które budują błędne przekonanie o skali naruszeń w sektorze organizacji pozarządowych oraz zaburzają perspektywę wpływu określonych podmiotów, co oddziałuje na zaufanie do całego sektora, a także może prowadzić do pochopnych i szkodliwych dla społeczeństwa obywatelskiego działań” – argumentuje autor petycji.

Cały tekst autorstwa Magdy Dobranowskiej-Wittels dosťępny jest na stronie: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2108720.html

Petycja dostępna jest pod adresem: https://docs.google.com/document/d/14tB9haQmjEzqLmfwoDyUXHNwvPh8QrzsYEFWRbnuigw/edit

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności