STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Monitoring przepisów w zakresie równego traktowania – raport

Fundacja Fundusz Współpracy, Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego opublikowały raport z monitoringu skuteczności funkcjonowania tzw. ustawy równościowej.

Equality, aut. Pixel Fantasy, CC BY-NC-ND 2.0, flickr.com

Equality, aut. Pixel Fantasy, CC BY-NC-ND 2.0, flickr.com

Założeniem prowadzonego monitoringu na temat skuteczności funkcjonowania Ustawy z dn. 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U.2010.254.1700, dalej zwana Ustawą równościową) było zbadanie czy ustawa równościowa wykorzystywana jest w praktyce w sądach powszechnych w sprawach o dyskryminację ze względu na takie przesłanki jak płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (zgodnie z ww. Ustawą). Bodźcem do przeprowadzenia monitoringu było podejrzenie, że Ustawa nie jest wykorzystywana, ponieważ przed polskimi sądami powszechnymi toczy się niewielka liczba spraw z wykorzystaniem jej przepisów lub też takich spraw nie ma w ogóle. Istotnym problemem jest również brak rzetelnych źródeł, czyli danych pokazujących, jak ustawa działa w praktyce (statystyk sądowych monitorujących ilość toczących się spraw).

Monitoring prowadzony był od marca do maja 2014 r. przez następujące osoby reprezentujące
następujące organizacje:

  • Joanna Białas – Fundacja RÓWNOŚC.INFO, Warszawa
  • Alina Kula – Fundacja Pozytywnych Zmian, Bielsko-Biała
  • Grzegorz Kukowka – Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Warszawa
  • Agnieszka Niedźwiedzka – NIE-GRZECZNE DZIECI Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera, Warszawa
  • Tomasz Piątek – Fundacja RÓWNOSĆ.INFO, Warszawa
  • Agnieszka Siekiera – Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO, Warszawa

Opiekę ekspercką nad grupą sprawowała mecenas Karolina Kędziora – radczyni prawna, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Monitoring prowadzony był w ramach kursu internetowo-stacjonarnego „Na straży” Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Z raportem z monitoringu można zapoznać się TUTAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności