STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Naczelna Rada Adwokacka o projekcie „Zatrzymaj Aborcję”

Zdaniem NRA projekt obywatelski stoi w sprzeczności z Konstytucją RP oraz międzynarodowymi standardami praw człowieka. Co ciekawe, podaje w wątpliwość również obecny stan prawny.

Zwolennicy zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych powołują się na art. 38 Konstytucji dotyczący prawnej ochrony życia uznając, że obejmuje również okres prenatalny. Uzasadniałoby to wykreślenie z obecnych przepisów przesłanki o możliwości przerwania ciąży, gdy występuje duże prawdopodobieństwo ciężkiego lub nieodwracalnego uszkodzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Zdaniem Naczelnej Rady Adwokackiej przepisy prawa nie określają dokładnie momentu, od którego zaczyna się prawna ochrona życia. W orzecznictwie nie ma jednolitego stanowiska na ten temat. Trybunał Konstytucyjny w kilku wyrokach rozszerzał interpretację art. 38 na okres prenatalny, natomiast Sąd Najwyższy uznał, że ,,życie i zdrowie człowieka jest przedmiotem ochrony od rozpoczęcia porodu (wystąpienia skurczów macicy, dających postęp porodu), a w wypadku operacyjnego zabiegu cesarskiego cięcia, kończącego ciążę – od podjęcia czynności zmierzających do przeprowadzenia tego zabiegu.”

NRA twierdzi, że nawet przyjmując interpretację życia stosowaną przez TK, prawna ochrona życia może zostać ograniczona, gdy zagraża innym konstytucyjnym prawom. Chodzi o artykuły: 30 (o godności człowieka), 32 (o równości wobec prawa) i 47 (o ochronie życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym).

Ponadto zdaniem samorządu zawodowego adwokatów brak możliwości przerywania ciąży w określonych przypadkach jest sprzeczny z międzynarodowymi standardami praw człowieka, które zostały przyjęte przez Polskę.  Podaje przykład orzeczenia Komitetu Praw Człowieka z roku 2016 w sprawie Amanda Jane Mellet przeciwko Irlandii, kiedy pacjentce odmówiono aborcji ze względu na wady płodu. Wtedy powołano się na art. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych stanowiący, że „Nikt nie będzie poddawany torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo poniżającemu traktowaniu lub karaniu” i wezwano Irlandię do zmiany przepisów.

Naczelna Rada Adwokacka zauważa, że już obecne przepisy antyaborcyjne stawiają Polskę w gronie państw Europy i świata z jednymi z najbardziej restrykcyjnych regulacji. Z opinią prawną NRA można zapoznać się tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności