STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Najnowszy Raport z Repozytorium OFOP za okres 3 ostatnich lat – 60 udokumentowanych przypadków naruszeń zasad współpracy rządu z organizacjami

W ciągu 3 ostatnich lat OFOP zebrał i udokumentował 60 przypadków naruszeń zasady pomocniczości i partnerstwa we współpracy rządu z organizacjami. Wszystkie przypadki opublikowano w najnowszym “Raporcie z Repozytorium Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych”.

Udokumentowanych 60 przypadków naruszeń w 21 ministerstwach

W okresie od listopada 2015 r. do listopada 2018 r. dotarło do nas, zbadaliśmy i udokumentowaliśmy 60 przypadków naruszeń w 21 ministerstwach w trzech monitorowanych obszarach:

  • zlecanie zadań publicznych – 25 przypadków,
  • programy współpracy z organizacjami pozarządowymi – 30 przypadków,
  • ciała dialogu – 5 przypadków.

Opisane w Raporcie przypadki zostały udokumentowane i opublikowane w repozytorium.ofop.eu, w którym na bieżąco upubliczniamy nieprawidłowości. Każdą z obserwacji przygotowujemy w oparciu o dokumenty dostępne w BIP lub udostępnione na wniosek. Z powodu nieudostępnienia nam informacji przez MNiSW jedna sprawa znajduje swój finał w sądzie. Wszystkie prezentujemy w najnowszym raporcie z działalności Repozytorium OFOP.

MNiSW odmówiło udostępnienia informacji publicznej – finał w sądzie

W jednym z przypadków odmówiono nam udostępnienia żądanej informacji publicznej. Dotyczy to organizowanego przez MNiSW konkursu pt. „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, w którym dofinansowany został wniosek stowarzyszenia zarejestrowanego na 18 dni przed ogłoszeniem konkursu. Część punktów musiała być przyznana za doświadczenie w realizacji projektów.

MNiSW odmówiło nam udostępnienia wniosków o dofinansowanie, list rankingowych sporządzonych przez zespół specjalistyczny oraz danych o punktacji przyznanej wnioskom w poszczególnych kryteriach. Na decyzję o odmowie udostępnienia informacji złożyliśmy skargę do sądu administracyjnego. Sprawa oczekuje na rozpatrzenie.

Kalendarium prac nad ustawą tworzącą rządową agencję wykonawczą – Narodowy Instytut Wolności

W Raporcie z Repozytorium OFOP oprócz dokumentacji naruszeń prezentujemy kalendarium prac nad ustawą tworzącą rządową agencję wykonawczą pod nazwą Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Ustawa ta zawiera nowe regulacje w obszarach objętych obserwacją Repozytorium: zarówno w zakresie przekazywania środków publicznych na działalność prowadzoną przez organizacje pozarządowe, jak i w zakresie ciał dialogu o charakterze doradczym – przeniesienia Rady Działalności Pożytku Publicznego i powołania Rady Narodowego Instytutu.

Raport przekazany Rzecznikowi Praw Obywatelskich

Podczas konferencji “Czy istnieje dobro wspólne? Konferencja rok po VIII OFIP-ie”, która odbyła się 27 i 28 listopada br., Raport przekazaliśmy Rzecznikowi Praw Obywatelskich dr. Adamowi Bodnarowi. Wierzymy, że zebrane przez nas informacje będą pomocne w wykonywaniu przez RPO obowiązków związanych z ochroną praw i wolności obywatelskich. Mamy również nadzieję, że sporządzony Raport będzie przyczynkiem do dalszych działań podejmowanych przez Rzecznika w celu zapewnienia realizacji zasad pomocniczości i partnerstwa pomiędzy rządem a organizacjami pozarządowymi.

Każda organizacja, instytucja, osoba może zgłosić przypadki nieprawidłowości

Repozytorium OFOP powstało, aby dokumentować i upubliczniać nieprawidłowości w relacjach między władzą centralną a organizacjami pozarządowymi, w tym nieprzejrzyste decyzje władzy dotyczące: konkursów grantowych ogłaszanych przez ministerstwa; powoływania/odwoływania członków społecznych ciał doradczych, ciał dialogu, ciał eksperckich; programów współpracy ministerstw z NGO i innych naruszeń zasady partnerstwa i pomocniczości. Zachęcamy organizacje do zgłaszania zauważonych nieprawidłowości na adres adela.gasiorowska@ofop.eu.

Materiały do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności