STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Obywatelska ustawa o statusie sygnalisty

Organizacje od lat postulujące uregulowanie ochrony sygnalistów zaproponowały projekt nowego prawa.

Obywatelski projekt ustawy o ochronie sygnalistów jest odpowiedzią Fundacji im. Stefana Batorego, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Forum Związków Zawodowych oraz Instytutu Spraw Publicznych na rządową propozycje ustawy o jawności życia publicznego. Zdaniem organizacji zaproponowana przez władze ochrona osób zgłaszających nieprawidłowości w miejscu pracy jest niewystarczająca. Krytykują zawężenie katalogu spraw do przestępstw o charakterze korupcyjnym, brak stosowania wewnętrznych procedur, nadmierny wpływ prokuratora itp.

W obywatelskim projekcie ustawy wprowadzono szerszy zakres spraw, które mogą być zgłaszane przez sygnalistów. Nakłada obowiązek na jednostki sektora finansów publicznych wprowadzenia odpowiednich  wewnętrznych procedur zgłaszania nieprawidłowości. Uzyskanie ochrony przez sygnalistę wymaga, aby najpierw zgłosił wątpliwości do spełniającym normy ustawowe organów wewnętrznych miejsca pracy. Sygnalista ma mieć zapewnioną ochroną przed działaniami odwetowymi pracodawcy. Może również ubiegać się o zadośćuczynienie w wysokości nie mniejszej niż 10 tyś. zł. Wprowadzono też odpowiednie przepisy karne dla niestosujących się do zapisów proponowanej ustawy.

Organizacje proponują również utworzenie Komisji Ochrony Sygnalistów, która składałaby się z członków powoływanych przez: organizacje pracowników i pracodawców, NGOsy, Rzecznika Praw Obywatelskich, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Najwyższą Izbę Kontroli. Zadaniem nowej instytucji miałoby być: gromadzenie informacji o zgłaszanych nieprawidłowościach, monitorowanie sposobu postępowania z otrzymywanymi zgłoszeniami przez właściwe organy, opracowywanie rekomendacji i zaleceń, opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz upowszechnianie standardów ochrony sygnalistów.

Z obywatelskim projektem ustawy o  ochronie sygnalistów można zapoznać się tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności