STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Ochrona sygnalistów w Polsce – potrzebne regulacje prawne

Problem ochrony sygnalistów (ang. whistleblowerów) wzięli pod lupę uczestnicy debaty, która odbyła się 4 lipca w Warszawie. Oto nasza relacja.

Spotkanie na temat prawnej ochrony sygnalistów w Polsce odbyło się 4 lipca w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego. Współorganizatorem wydarzenia było Forum Związków Zawodowych. Wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Rozwoju, Pełnomocnik rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz Konfederacji Lewiatan. Debata odbyła się w ramach projektu „Polska ustawa o ochronie sygnalistów. W poszukiwaniu poparcia związków zawodowych oraz organizacji pracodawców”.

Na początku debaty eksperci Fundacji im. Stefana Batorego przedstawili problem braku prawnego uregulowania omawianej kwestii w Polsce. Powoływano się na przykład europejski, gdzie przepisy Unii Europejskiej coraz częściej odnoszą się do praw sygnalistów oraz państw, które zaczęły wprowadzać własne akty prawne. Zdaniem przedstawicieli Fundacji należy dążyć do przyjęcia specjalnej ustawy i rozpocząć dyskusję nad dobrym jej przygotowaniem. W materiałach roboczych rozdanych podczas konferencji można było się zapoznać ze wstępnymi propozycjami, jakie mogłyby się znaleźć w nowym prawie np. stworzenie specjalnego statusu świadka-sygnalisty.

Przedstawione zostały także wstępne wnioski z badań Fundacji na temat postrzegania idei wprowadzenia ustawy o ochronie sygnalistów przez pracodawców i związki zawodowe. Wynikało z nich, że propozycja budzi wiele obaw. Ze strony przedsiębiorców główny niepokój wzbudza powstanie kolejnej grupy pracowników chronionych na wzór społecznych inspektorów pracy, co może ich zdaniem naruszać elastyczność prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast ze strony związków zawodowych panowało przekonanie, że są oni wystarczającym gwarantem ochrony  whistleblowerów w Polsce.

Pierwsza w dyskusji zabrała głos Anna Szałek z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Stwierdziła, że sygnaliści potrzebują w Polsce prawnej ochrony i przedstawiła działania RPO, w których zwracano się do resortu pracy w tej sprawie. W 2009 roku Ministerstwo nie dostrzegało jeszcze problemu, jednak w 2015 roku biuro Rzecznika otrzymało od niego odpowiedź, że należy go rozwiązać, ale sprawa wykracza poza kompetencje resortu.

Armen Artwich z Ministerstwa Rozwoju stwierdził, że w jego resorcie dostrzegają problem, chociaż nie prowadzą odpowiednich prac legislacyjnych nad jego rozwiązaniem.  Uważa, że wynika to nie z braku regulacji, a otoczenia kulturowego. Proponował, aby najpierw zachęcać firmy do wprowadzania odpowiednich rozwiązań.

Zbigniew Sagański z Forum Związków Zawodowych wyraził obawy związane z tym, że prawna ochrona sygnalistów może mieszać się z działalnością związków zawodowych. Mimo to w jego opinii należy rozpocząć prace nad projektem ustawy, ale definiującym sygnalistów w szerszym zakresie.

Robert Lisicki z Konfederacii Lewiatan stwierdził, że jego organizacja nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska w omawianej kwestii. Przedstawił jednak swoje osobiste zdanie i głosy, jakie słychać wewnątrz organizacji. Jego zdaniem propozycja budzi wiele wątpliwości, w tym niejasne jest to, jakie mają być konkretne założenia ustawy.

Minister Kaczmarczyk natomiast miał wątpliwości, czy należy zając się regulacją ochrony sygnalistów. Stwierdził, że będzie można wziąć to pod uwagę, o ile przepisy dotyczące whistleblowerów będą odnosiły się nie tylko do prywatnego sektora gospodarki, ale również administracji publicznej, czyli pracowników samorządowych, sędziów itp.

Wkrótce Fundacja Batorego ma przedstawić oficjalny raport ze swoich badań, gdzie uwzględnione zostaną wnioski zebrane podczas debaty. Zachęcamy do śledzenia ich publikacji pod tym kątem.


 

PAP o debacie: http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/957353,eksperci-pracownicy-zglaszajacy-nieprawidlowosci-powinni-byc-lepiej-chronieni.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+GazetaPrawna+(GazetaPrawna.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności