STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Opinia Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie noweli ustawy o służbie cywilnej

Załączniki

Fundacja im. Stefana Batorego przesłała do  marszałków sejmu i senatu, przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych sejmu oraz wszystkich posłów opinię prawną projektu autorstwa prof. dr Huberta Izdebskiego.

Poselski projekt ustawy zmieniający 1/3 artykułów obecnej ustawy, stanowi odejście od zapisanych w konstytucji zasady bezstronności i apolityczności korpusy służby cywilnej.  Jest  zaprzeczeniem wprowadzanych w Polsce (choć niekonsekwentnie i jak podkreśla autor opinii „z dużym trudem”) zarówno konstytucyjnych i międzynarodowych standardów służby cywilnej jak i samej idei tej służby.

Uchylenie w projekcie wszystkich przepisów dotyczących otwartego i konkurencyjnego naboru osób na stanowiska kierownicze w urzędach państwowych na rzecz powoływania (i odwoływania) urzędników wg przepisu kodeksu pracy; całkowita rezygnacja z wymogu kilkuletniego stażu kierowniczego w jednostkach sektora finansów publicznych  oraz zmiana statusu prawnego Szefa Służby Cywilnej (który nie musi być urzędnikiem służby cywilnej o określonym stażu i braku powiązań partyjnych, ale osobą powołaną na to stanowisko bez konieczności spełnienia kryteriów gwarantujących profesjonalizm i apolityczność) są równoznaczne z pełnym upolitycznieniem korpusu służby cywilnej.

Powiązanie  wyższych stanowisk w służbie cywilnej „z wykonywaniem polityki rządu” (jak stwierdza się w uzasadnieniu projektu), a nie z zadaniami państwa definiowanymi jako „sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego” (art. 146 ust. 2  Konstytucji RP) są odejściem od ducha i litery przepisów Konstytucji. Stanowią zaprzeczenie zapisanej w art. 153 ust. 1 Konstytucji RP zasady zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państw w urzędach administracji rządowej, a także międzynarodowych standardów odnoszących się do służby cywilnej, określonych m.in. w Zaleceniu 2000(6) Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 24 lutego 2000 r. o statusie urzędników publicznych w Europie.

Rozwiązania przedstawione w projekcie w razie ich przyjęcia, prowadzić będą do tego, że korpusem służby cywilnej pozostanie jedynie aparat czysto wykonawczy i pomocniczy, a nie  – szczególnie ważne dla zachowania bezstronności i neutralności politycznej – aparat kierowniczy.

Foto: budynek Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, materiał urzędowy ze strony http://ksap.gov.pl/ksap/ksap/historia-szkoly

Inne społeczne opinie na temat tego samego projektu:

Opinia Naczelnej Rady Adwokackiej na temat ustawy o służbie cywilnej (druk 119, grudzień 2015)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności