STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Opinia Stowarzyszenia Interwencji Prawnej do projektu rozporządzenia MSWiA ws. ośrodków i aresztu dla cudzoziemców

11 kwietnia Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP) wystosowało pismo do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym przedstawiło swoje uwagi do projektu rozporządzenia regulującego strzeżone ośrodki i areszt dla cudzoziemców.

Najważniejsze zmiany, które przewidywało rozporządzenie to:

  • umieszczenie cudzoziemców, niezależnie od ich statusu, w kontenerach o rygorze podobnym do więziennego,
  • zamontowanie krat w oknach.

MSWiA zmianę rozporządzenia uzasadnia obecną sytuacją migracyjną w Europie i przygotowaniem dodatkowych pokoi w przypadku napływu migrantów do Polski.

SIP wydało opinię do ww. rozporządzenia w odpowiedzi na pismo Ministerstwa wzywające do przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Zdaniem Stowarzyszenia wprowadzone ograniczenia są zbyt daleko idące. Obecnie nie zauważono wzrostu liczby złożonych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, w wyniku czego takie postępowanie wydaje się nieuzasadnione. Obawy SIPu budzi również brak zróżnicowania detencji osób dorosłych oraz dzieci.  Według informacji uzyskanej od Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej średni czas pobytu małoletnich w strze2onym ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej wynosił 71 dni, co narusza zasadę humanitaryzmu. Brak wprowadzenia wyraźnego rozdzielenia takich warunków mógłby doprowadzić do powstania obowiązku odszkodowawczego ze strony państwa polskiego, ponieważ złe warunki detencji kilkukrotnie były przedmiotem orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Bezcelowe wydaje się również montowanie krat w oknach. Dotychczas nie dochodziło do sytuacji, które uzasadniałyby takie postępowanie. Zdaniem SIPu, umieszczenie krat mogłoby nadać całemu ośrodkowi klimatu więziennego, co w tym przypadku nie byłoby działaniem korzystnym, jeśli weźmie się pod uwagę cel, któremu służą ośrodki dla cudzoziemców –  czyli zapewnienie pomieszczeń tymczasowych dla osób ubiegających się o ochronę międzynarodową.

Z całością opinii można się zapoznać na stronie: http://interwencjaprawna.pl/uwagi-sip-projektu-rozporzadzenia-mswia/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności