STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Organizacje strażnicze w maju: to robiły!

Za nami ponad połowa maja  – warto więc przyjrzeć się, co udało się zrobić przez ten czas organizacjom strażniczym. Do istotnych działań bez wątpienia należą dalsze interwencje w sprawie ustawy antyterrorystycznej, ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa czy zaostrzenia prawa aborcyjnego.

Ustawa antyterrorystyczna

W sprawie ustawy antyterrorystycznej, której pierwsze czytanie odbyło się 20 maja w Sejmie, wypowiedziała się Helsińska Fundacja Praw Człowieka, zgłaszając szereg swoich uwag do projektu. Wątpliwości Fundacji budzi m. in. pomysł objęcia cudzoziemców kontrolą operacyjną czy propozycja blokowania stron internetowych, która jest sprzeczna ze standardami wypracowanymi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Całość opinii jest dostępna tutaj: http://www.hfhr.pl/ustawa-antyterrorystyczna/.

Także Amnesty International alarmowała po raz kolejny w sprawie ustawy antyterrorystycznej, którą rząd chce wprowadzić do 1 czerwca. Jak ostrzega organizacja, nowe przepisy nadają właściwie nieograniczoną władzę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego bez zabezpieczenia demokratycznej kontroli jej działań i operacji. Więcej o tym pod adresem: http://bit.ly/1TKDWSz.

Prawa reprodukcyjne

Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny poinformowała, że w sprawie zaostrzenia ustawy aborcyjnej wypowiedzieli się parlamentarzyści z Niemiec, Austrii i Wielkiej Brytanii. Wysłali oni listy do Marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego, w sprawie obywatelskiego projektu ustawy zakazującej aborcji w Polsce. Jak podkreślają w Polsce już obowiązuje bardzo rygorystyczne prawo antyaborcyjne. Warto dodać, że z sondażu przeprowadzonego przez CBOS wynika, że Polacy bynajmniej nie są za proponowanymi przez organizacje pro-life zmianami:: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,20042618,nowy-sondaz-cbos-o-aborcji-zycie-matki-wazniejsze-niz-dziecka.html#BoxNewsImg.

Komitet Ratujmy Kobiety już rozpoczął zbieranie podpisów pod projektem liberalizacji ustawy aborcyjnej.

Wolność mediów

W maju Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar,  zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, postulując wprowadzenie regulacji prawnych, które w sposób jednoznaczny określałyby zasady wydawania biuletynów informacyjnych przez władze samorządowe wszystkich szczebli. I choć przecież władza  powinna informować, to niestety jej działania informacyjne przerodziły się bardziej w machinę propagandową wójtów, burmistrzów i prezydentów niż w źródło rzetelnych informacji. Dlatego też Sieć Obywatelska Watchdog jak najbardziej popiera działania podjęte przez Adama Bodnara. O RPO i wspomnianym postulacie więcej można przeczytać pod adresem http://watchdogportal.pl/watchdog-article/gminne-gazety-wladzy/.

Na początku maja Amnesty International przypomniała też o Światowym Dniu Wolności Prasy. Z tej okazji Reporterzy bez Granic opublikowali listę państw świata według stopnia poszanowania jej wolności. Zestawienie to obejmuje większość państw świata i szereguje je według stopnia poszanowania wolności prasy w danym kraju. Lista jest tworzona w oparciu o ankiety, wypełniane przez dziennikarzy z całego świata, a także, naukowców, prawników czy obrońców praw człowieka. Ankieta dotyczy przede wszystkim bezpośrednich ataków na dziennikarzy i media oraz inne pośrednie źródła nacisku. Polska spadła w rankingu  Reporterów bez Granic aż o 29 pozycji – z miejsca 18 na 47. Jak pisze organizacja, diagnoza ta jest bardzo ważna w kontekście trwających prac nad nową ustawą medialną. 

Portal Mamprawowiedziec.pl prowadzi akcję “Zapytaj posła o poglądy”. Zdaniem organizacji tocząca się obecnie debata publiczna nie dotyczy mnóstwa istotnych społecznie spraw, przez co obywatele nie wiedzą, co na wiele tematów myślą posłowie. Dlatego też można się przyjrzeć liście wszystkich posłów, którzy dotychczas nie przedstawili  swoich poglądów, o które zostali zapytani w kwestionariuszu. Do każdego z nich można więc napisać i poprosić o wypełnienie ankiety.

Ustawa medialna

Siedemnastego maja w Sejmie odbyło się wysłuchanie publiczne poświęcone projektom ustaw o mediach narodowych i o składce audiowizualnej. Wziął w nim udział m. in. Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych. Organizacja zgłosiła wiele uwag: Barbara Chmiel mówiła między innymi o tym, że projekt niedostatecznie skupia się na kwestii upowszechniania kultury, wyrównywaniu szans edukacyjnych i kulturowych czy wspieraniu twórców. Jak pisze Polskieradio.pl na temat ustawy krytycznie wypowiedzieli się także Obywatele Nauki, którzy wskazywali na zbyt ogólnikowy charakter wielu zapisów. Z kolei według Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zaproponowane ograniczenie kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poprzez powołanie Rady Mediów Narodowych “oznacza ominięcie konstytucji”. Więcej na ten temat można przeczytać tu: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1620693,Wysluchanie-publiczne-w-Sejmie-w-sprawie-reformy-mediow-publicznych.

Wymiar Sprawiedliwości

Z kolei Fundacja Court Watch Polska wypowiedziała się w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, który trafił 5 maja 2016 roku  do konsultacji publicznych. Najważniejsze z zaproponowanych zmian dotyczą trybu powoływania reprezentantów sądownictwa oraz zobowiązania Rady do przedstawienia Prezydentowi wniosków o powołanie co najmniej dwóch sędziów na dane stanowisko sędziowskie. Z opinią Fundacji na temat proponowanych zmian można zapoznać się tu: https://courtwatch.pl/wp-content/uploads/2016/05/Fundacja-Court-Watch-Polska-Opinia-dotycz%C4%85ca-projektu-nowelizacji-ustawy-o-KRS.pdf.

Ekologia

Greenpeace przygotowała podsumowanie pracy ministrów pod względem działań ekologicznych. Organizacja m. in. docenia ministra Jurgiela za niedopuszczenie do użytku pestycydów, a także premier Szydło za podpisanie w Nowym Jorku nowego porozumienia klimatycznego oraz zapowiedź szybkiej ratyfikacji tej międzynarodowej umowy. Więcej na ten temat tu: http://greenpeace.natemat.pl/180045,ekopodsumowanie-polrocza-rzadow-pis-srednia-ocen-pozostawia-wiele-do-zyczenia.

Edukacja

Od 2015 roku prowadzona jest piąta edycja programu Watchdog.edu.pl, która dotyczy konkursów na stanowiska naukowo-dydaktyczne na uczelniach publicznych. Monitoring bada skalę „ustawionych” konkursów, sposób ich organizacji i promowania wśród potencjalnych kandydatów, wpływ na ograniczenie mobilności pracowników naukowych oraz zubożenie oferty uczelni. Stroną organizacyjną monitoringu zajęła się Fundacja “Fundusz Pomocy Studentom” (FPS), która, jak podkreśla, nie chce piętnować konkretnych uczelni, lecz wady systemowe. Autorzy raportu zwrócili przede wszystkim uwagę na problem ustawionych konkursów na nauczycieli akademickich (http://www.pomorska.pl/edukacja/edukacja-informacje/a/ustawione-konkursy-to-plaga-na-uczelniach,10023486/http://www.pomorska.pl/edukacja/edukacja-informacje/a/ustawione-konkursy-to-plaga-na-uczelniach,10023486/) czy kryteriach rekrutacji, które są ustalane tak, aby wbrew założeniom systemu bolońskiego, pierwszeństwo podczas rekrutacji na studia II i III stopnia mieli absolwenci konkretnej uczelni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności