STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Po pierwszym zjeździe kursu “Na straży”

Zakończyliśmy pierwszy zjazd w ramach kursu “Na straży” dla organizacji miejskich, które chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć narzędzia służące prowadzeniu kontroli obywatelskiej.

O prawach człowieka
Przez trzy dni uczestnicy i uczestniczki uczyli się czym są prawa człowieka. Czym jest godność osobowa? Co oznacza wolność? Czy równość w kocepcji praw człowieka oznacza, że każdy i każda powinni być traktowani po prostu tak samo? Na czym polega zjawisko dyskryminacji? Omawiali katalogi praw człowieka zawarte w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i Konstytucji RP. Wcielali się w rolę sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, rozstrzygając czy w rzeczywistych sytuacjach naruszono wolność wypowiedzi. Poznawali systemy ochrony praw człowieka – Rady Europy oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie brakowało dyskusji wokół bieżących wydarzeń: m.in. apostazji w kontekście prawa do prywatności oraz rejestracji związków wyznaniowych w odniesieniu do wolności sumienia i wyznania. Nawiązywaliśmy do granic praw człowieka. Nie można rozmawiać o prawach człowieka nie poznając jednocześnie własnych ograniczeń. Spotkanie miało skłonić do refleksji nad tym po co działamy? Do jakiej zmiany chcemy doprowadzić? Jakimi wartościami się kierujemy? Monitoring nie jest celem samym w sobie. Na wiele pytań padła odpowiedź, ale na jeszcze więcej trzeba odpowiedzieć indywidualnie.
Dwa dni podsumowywaliśmy projekcjami filmów z zakresu praw człowieka.

Warsztat prowadzili Zenon Kołodziej oraz Jarosław Kopczuk – trenerzy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Co dalej?
Kolejnym krokiem będzie intensywna praca na platformie e learningowej. Znajdą się na niej treści oparte na artykułach, podręcznikach, filmach edukacyjnych, wywiadach z ekspertami i ekspertkami itp. Przed nami: kontrola obywatelska, zasady działania organizacji strażniczych, dostęp do informacji publicznej, strategie działań w interesie publicznym, analiza prawa, monitoring, raport z monitoringu, działania rzecznicze oraz dwa zjazdy stacjonarne.

Poza nauką na podstawie treści zawartych na platformie oraz zjazdami uczestnicy i uczestniczki kursu zrealizują opracowane w grupach praktyczne działanie strażnicze.

Kurs trwa od 21 listopada do 28 czerwca 2014 roku.

Lista osób uczestniczących w kursie “Na staraży” na poziomie miejskim:
1. Zbigniew Bąkowski Stowarzyszenie Zrównoważony Rozwój, Gdańsk
2. Andrzej Świetlikowski Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych “Aktywne Osiedle”, Białystok
3. Kamila Nankiewicz Stowarzyszenie Edukacja Przyszłości, Złotoryja
4. Karol Świerzbin Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA, Suwałki
5. Ewa Gaj, Konin
6. Grzegorz Świerzbin Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA, Suwałki
7. Katarzyna Głowacka Fundacja Galeria Inspiracji, Bydgoszcz
8. Dorota Kołkowska Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej “Civis sum”, Zielona Góra
9. Maciek Kunysz Stowarzyszenie “EKOSKOP”, Rzeszów
10. Anna Żebrowska Federacja Organizacji Pozarządowych, Białystok
11. Zbigniew Wlizło Fundacja Wolności, Lublin
12. Anna Kozicka Stowarzyszenie 9/12, Białystok
13. Jan Oniszczuk Stowarzyszenie Szukamy Polski, Białystok
14. Urszula Chojanowska stowarzyszenie ADELFI, Ełk
15. Anna Mikołajczyk fundacja PEStka, Kielce


Kurs “Na Straży” odbywa się w ramach projektu STRAŻNICTWO profesjonalnie i trwale w interesie publicznym. Projekt realizuje Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska – Lider Projektu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Homo Faber, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Court Watch Polska oraz Helsińską Fundacja Praw Człowieka.

Więcej na temat innych działań Sieci obywatelskiej – Watchdog Polska oraz partnerów prowadzonych w ciągu najbliższych dwóch lat.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Cykl edukacyjny jest objęty patronatem medialnym portalu ngo.pl.

Kinga Kulik, Stowarzyszenie Homo Faber

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności