STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Problemy z Funduszem Azylu, Migracji i Integracji

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej opublikowało raport dotyczący „Funduszy Europejskich i ich roli we wspieraniu integracji cudzoziemców w Polsce”.

Celem raportu było opisanie problemów związanych z ograniczeniem lub wstrzymaniem realizacji działań integracyjnych dla cudzoziemców prowadzonych przez organizacje społeczne, wynikającym z decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ograniczeniu ich współfinansowania ze środków europejskich.

Środki z FAMI, czyli Funduszu Azylu, Migracji i Integracji od 2014 r. były przekazywane przez Komisję Europejską państwom członkowskim na realizację polityki azylowej, integracyjnej i powrotowej, a za ich bezpośrednie wdrażanie odpowiadało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz podległa mu jednostka – Centrum Obsługi Projektów Europejskich, COPE.

Brak finansowania działań organizacji społecznych skierowanych do cudzoziemców ze środków FAMI pociąga za sobą znaczące skutki, bowiem od lat są to główne, a obecnie w zasadzie jedyne środki na finansowanie działań integracyjnych skierowanych do przebywających w Polsce cudzoziemców, z których korzystają obok organizacji społecznych także samorządy czy inne instytucje publiczne.

Działania takie są szczególnie potrzebne, z uwagi na fakt, że stale rośnie liczba przybywających do naszego kraju cudzoziemców (duża część z nich to obywatele innych krajów UE). Szybko rośnie również liczba mieszkających w Polsce obywateli państw trzecich, przede wszystkim Ukraińców. W raporcie możemy przeczytać, że w I połowie 2017 r. złożono ponadto ponad 77,3 tys. wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i prawie 10 tysięcy na pobyt stały. Do Polski przyjeżdżają także osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy.

Państwowe wsparcie integracyjne oferowane jest obecnie jedynie osobom objętym ochroną międzynarodową (posiadającym status uchodźcy lub objętych ochroną uzupełniającą), a znaczna część cudzoziemców przebywających w Polsce nie korzysta z żadnego wsparcia w integracji z polskim społeczeństwem organizowanego przez państwo. Jedyne wsparcie integracyjne, jakie jest dla tych osób dostępne, to oferta wynikająca z działań prowadzonych przez organizacje społeczne.

Raport można pobrać pod adresem: http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2017/09/raport_po-FAMI_net.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności