STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Komu Prokurator Generalny udostępnia informacje o konkretnych sprawach?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na decyzję Prokuratora Generalnego o odmowie dostępu do informacji na temat tego, ile razy i komu PG udostępniał informacje na temat konkretnych spraw toczących się przed sądami.

WSA nie tylko podkreślił, że odmowa udzielenia informacji przez prokuratora naruszyła zasady praworządności, lecz także podkreślił, że organy publiczne mają obowiązek udzielania takich wiadomości organizacjom społecznym.

HFPC otrzymała uzasadnienie decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z marca 2018 r., w której uwzględnił skargę HFPC na decyzję Prokuratora Generalnego o odmowie dostępu do informacji na temat tego, ile razy i komu PG udostępniał informacje na temat konkretnych spraw toczących się przed sądami.

Prokurator uzyskał takie kompetencje na mocy art. 12 § 1 Prawa o prokuraturze. Przepis został wprowadzony w 2016 r. i na jego podstawie m.in. Prokurator Generalny może przedstawić informacje dotyczące konkretnych spraw nie tylko organom władzy publicznej, ale również „innym osobom”, jeżeli informacje takie mogą być istotne dla bezpieczeństwa państwa lub jego prawidłowego funkcjonowania.

HFPC skierowała wniosek w tej sprawie do Prokuratora Generalnego w sierpniu 2017 roku. Prokuratura Krajowa w odpowiedzi poinformowała, że żądana informacja ma charakter informacji przetworzonej, ponieważ prokuratura „nie dysponuje urządzeniem służącym do odrębnej rejestracji spraw, w których udzielono informacji na podstawie art. 12 § 1”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargę HFPC i uznał, że Prokurator Generalny odmawiając udostępnienia wnioskowanej informacji, dopuścił się istotnego naruszenia zasady praworządności wyrażonej w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w Konstytucji. Przede wszystkim sąd wyraził wątpliwość, czy Prokurator Generalny prawidłowo uznał wnioskowaną informację za przetworzoną.

W ocenie sądu argumentacja Prokuratora Generalnego jest tym bardziej niezrozumiała „jeśli weźmie się pod uwagę, jak duże kontrowersje i żywą dyskusję w środowisku prawniczym wzbudzała (…) sporna kompetencja Prokuratora Generalnego w przepisie art. 12 § 1 ustawy -Prawo o prokuraturze”

Ponadto WSA uznał, że nawet jeśli wspomniana informacja, o którą wnioskowała Fundacja, była przetworzona, to „nie można zgodzić się ze stanowiskiem (…), że HFPC nie wykazała, na czym polega szczególny interes publiczny przemawiający za udzieleniem jej wnioskowanej informacji”. W ocenie sądu uznać trzeba, że konstytucyjna zasada transparentności działania organów administracji publicznej zawiera obowiązek zapewnienia takim organizacjom jak HFPC pełnej wiedzy na temat tego, w jaki sposób Prokurator Generalny korzysta z kontrowersyjnej kompetencji. Co więcej, sąd przypomniał, że „w orzecznictwie podkreślano, iż dotychczasowa działalność HFPC w realizacji jej statutowych celów nie może nasuwać żadnych wątpliwości, iż jej działalność wpływa pozytywnie na funkcjonowanie określonych struktur publicznych w dziedzinie przestrzegania praw człowieka”.

Pełna treść uzasadnienia dostępna jest tutaj.


Źródło: http://www.hfhr.pl/komu-prokurator-generalny-udostepnia-informacje-o-konkretnych-sprawach/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności