STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Propozycja zaostrzenia przepisów wobec uchodźców wciąż aktualna – kolejne stanowisko HFPC do projektu nowelizacji ustawy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przesłało odpowiedź na uwagi Fundacji Helsińskiej zgłoszone do projektu zmian w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Niestety, większość z zastrzeżeń zgłoszonych przez Fundację nie została uwzględniona w projekcie nowelizacji.

Cudzoziemcy wciąż bez należnych gwarancji przestrzegania ich praw

Aktualna wersja projektu i kierunek zmian w ustawie nadal budzi zaniepokojenie. Wciąż aktualna pozostaje bowiem propozycja wprowadzenia m.in. tzw. procedur granicznych, listy bezpiecznych krajów trzecich oraz bezpiecznych krajów pochodzenia, brak skutecznego środka odwoławczego od decyzji o odmowie udzielenia ochrony, jak również możliwość automatycznego pozbawiania wolności znacznej części cudzoziemców ubiegających się w Polsce o udzielenie ochrony międzynarodowej. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że wprowadzane zmiany mają zapewnić porządek publiczny i ochronę bezpieczeństwa wewnętrznego. Zdaniem projektodawców zmiany przepisów  są odpowiedzią na nasilający się ruch migracyjny.

Liczba wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej wciąż spada

Tymczasem w 2017 r. liczba wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce stale spada, kontynuując tendencję rozpoczętą w lipcu 2016 r., a wartości z kwietnia są najniższe od stycznia 2015 r.

Spadek ten może być jednak związany z sytuacją na polskich przejściach granicznych, w tym przede wszystkim na przejściu granicznym w Terespolu, gdzie od wielu miesięcy obserwowany jest problem związany z dostępem do procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej, o czym HFPC informowała wielokrotnie.

W ocenie Fundacji projektowane rozwiązania prawne dotyczące uchodźców mogą prowadzić do systemowego naruszania ich praw zawartych w Konwencji genewskiej z 1951 r. i prawie międzynarodowym, istnieją także wątpliwości co do ich zgodności z prawem UE.

 „Polska nigdy nie była i nadal nie jest państwem docelowym dla uchodźców”

„Na podstawie tych danych statystycznych, informacji o rosnącej liczbie decyzji o odmowie wjazdu i doniesień napływających z przejść granicznych można wyciągnąć wniosek, że ta sytuacja jest związana z naruszaniem przez Polskę przepisów prawa międzynarodowego i uniemożliwianiem czy utrudnianiem dostępu do procedury uchodźczej na przejściach granicznych” – mówi Daniel Witko, prawnik HFPC.

„Należy jednak podkreślić, że obiektywnie są to drobne różnice. Liczba wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce wynosi około 10–15 tys. rocznie, co stanowi niewielki procent wszystkich wniosków o legalizację pobytu. Natomiast zestawiając liczby wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce z liczbami w innych państwach UE, jest to naprawdę liczba znikoma. Polska nigdy nie była i nadal nie jest państwem docelowym dla uchodźców. Ciężko w tej sytuacji mówić o ich wzmożonym napływie” – uzupełnia Daniel Witko.

Projekt ustawy znajduje się tutaj.

Uwagi HFPC do projektu ustawy znajdują się tutaj.

Odpowiedź MSWiA na uwagi HFPC znajduje się tutaj.

Replika HFPC  znajduje się tutaj.


Źródło: http://www.hfhr.pl/propozycja-zaostrzenia-przepisow-wobec-uchodzcow-wciaz-aktualna-kolejne-stanowisko-hfpc-do-projektu-nowelizacji-ustawy/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności