STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Raport: Uprzedzenia, strach czy niewiedza?

Młodzi Polacy o powodach niechęci do przyjmowania uchodźców.

Raport “Uprzedzenia, strach czy niewiedza? Młodzi Polacy o powodach niechęci do przyjmowania uchodźców” jest wynikiem badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w I kwartale 2016 roku w ramach wspólnego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundację Panoptykon, Fundację Instytut Spraw Publicznych i Fundację Polskie Forum Migracyjne „Nadchodzą! Jak ich przywitamy?” realizowanego dzięki wsparciu programu Fundacji im. Stefana Batorego „Obywatele dla demokracji” finansowanego ze środków funduszu EOG.

Raport składa się z dwóch części. Celem pierwszej analizy, autorstwa Agnieszki Mikulskiej-Jolles, jest próba znalezienia, w oparciu o źródła zastane, odpowiedzi na pytanie, dlaczego młodzi ludzie stanowią największy odsetek Polaków sprzeciwiający się przyjęciu uchodźców. W związku z tym prześledzone zostały zmiany nastawienia Polaków do uchodźców, muzułmanów oraz samego islamu na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Następnie naszkicowany został portret najmłodszego pokolenia dorosłych Polaków, tak zwanej Generacji Milenium, w którym przybliżono jego wartości, obawy oraz specyfikę życia w zglobalizowanym i wysoko stechnologizowanym świecie. Kolejna część tego opracowania traktuje o powodach, dla których młodzi ludzie w wyborach politycznych preferują partie prawicowe, i o tym, jak postać muzułmańskiego uchodźcy wpisuje się w globalne lęki internetowego pokolenia Polaków w czasach kryzysu.

Druga część raportu, autorstwa dr Doroty Hall, podsumowuje badania socjologiczne prowadzone w okresie styczeń-marzec 2016 wśród osób w wieku 18–30 lat z Warszawy, Pruszkowa i Łodzi, które – w związku z aktualną sytuacją określaną jako „kryzys uchodźczy” w Europie – sprzeciwiają się przyjęciu uchodźców do Polski. Raport stara się ustalić, na jakiego rodzaju przekonaniach i obawach ów sprzeciw jest ufundowany, z jaką siłą wyrażany jest przez uczestników i uczestniczki badań, do jakich kontekstów symbolicznych odsyła oraz czy towarzyszy mu akceptacja dla jakichś form przemocy wobec osób, które w wyniku zobowiązań międzynarodowych Polski miałyby przyjechać do naszego kraju.

Raport dostępny jest na stronie: http://interwencjaprawna.pl/docs/ARE-116-uprzedzenia-mlodych-polakow.pdf


 

Źródło: http://interwencjaprawna.pl/raport-uprzedzenia-strach-czy-niewiedza-mlodzi-polacy-o-powodach-niecheci-do-przyjmowania-uchodzcow/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności