STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Reagujemy przeciwko przemocy – raport z monitoringu śląskich gmin

Fundacja Pozytywnych Zmian z Bielska-Białej wydała raport z monitoringu śląskich gmin, który podsumowuje projekt pn. „Monitoring 167 gmin województwa śląskiego pod kątem praktyk instytucji publicznych w zakresie pomocy kobietom-ofiarom przemocy oraz realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie“ realizowany od lipca 2013 do października 2014 roku.

16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć. 25 listopada – 10 grudnia.

Raport zawiera szereg informacji z zakresu działań pomocowych realizowanych w śląskich gminach, wysokości funduszy jakie gminy na ten cel przeznaczają, jak realizują zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie czy zawarte w gminnych program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ważną częścią raportu jest rozdział „Dlaczego przemoc wobec kobiet?“. To w nim twarde dowody ukazują skalę przemocy wobec kobiet w Polsce, wskazują, że przemoc wobec kobiet ma wyraźny kontekst społeczno-kulturowy, a temat przemocy wziąż jest bagatelizowany.

W kolejnych rozdziałach opisane zostały zebrane informacje od wszystkich gmin z zakresu m.in. działań pomocowych skierowanych do kobiet, świadczonej pomocy, funkcjonowaniu zespołów interdyscyplinarnych, czy o prowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i społecznością, informowaniu o udzielanej pomocy.

W raporcie, znajduje się również część opisująca stan prawny z zakresu przeciwdziałania przemocy i zadań administracju publicznej z tym związanych. Z raportu dowiemy się także, o interaktywnej MAPIE – REAGUJEMY PRZECIWKO PRZEMOCY DOMOWEJ – jaką Fundacja Pozytywnych Zmian prowadzi. MAPA to graficzne przedstawienie województwa śląskiego. Po wybraniu danej gminy uzyskujemy informacje o miejscach, w których można otrzymać pomoc doświadczając przemocy domowej (adres mapy: mapa-reagujemy.slask.pl).

Zachęcamy do zapoznania się z raportem i refleksją nad problemem przemocy, zwłaszcza w tych ważnych dniach związanych z międzynarodową Kampanią „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”.„Prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest ich łamaniem“.

Anna Chęć, Alina Kula Fundacja Pozytywnych Zmian www.pozytywnezmiany.org

Raport dostępny jest na stronie Fundacji Pozytywnych Zmian pod linkiem >>

Autorka: Alina Kula

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności