STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Rejestr działalności lobbingowej

Na portalu jawnylobbing.org można dowiedzieć się o funkcjonowaniu lobbingu w Polsce.

Frank Bold jest międzynarodowym zespołem prawników świadczącym pomoc prawną w zakresie ochrony środowiska, korupcji oraz nieprawidłowego lub niezgodnego z prawem postępowania władz. W związku z dążeniem do większej transparentności władzy grupa ta utworzyła portal jawnylobbing.org. Powstał on w ramach projektu Lobbying transparency in Poland, finansowanego ze środków Fundacji Open Society.

Lobbing to działania mające na celu wywarcie wpływu na organy decyzyjne w państwie, aby podejmowały korzystne decyzje. Istnienie tego zjawiska jest naturalne dla demokracji. Budzi ono jednak wiele obaw ze względu na zagrożenie korupcją. W związku z tym wiele organizacji zajmujących się transparentnością postulują regulowanie zawodu lobbysty oraz ujawnianie informacji o ich działaniach.

W Polsce od 2005 roku funkcjonuje ustawa o działalności lobbingowej. Zdaniem portalu jawnylobbing.org jej zakres jest zbyt wąski, a w praktyce okazuje się, że instytucje publiczne nie stosują się do wymogów ustawowych. Przykładowo, każdy organ, który bierze udział w procesie stanowienia prawa ma obowiązek umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej do końca lutego każdego roku opracowania na temat kontaktów tej instytucji z lobbystami. Mimo odpowiednich zapisów, wiele urzędów się do nich nie stosuje.

Polska w międzynarodowych statystykach dotyczących lobbingu wypada gorzej niż kraje, które nie posiadają nawet odpowiedniej ustawy. Od 2006 roku w naszym kraju zarejestrowano 394 lobbystów, z czego 36 posiada przepustki do Sejmu. Wątpliwości budzi to, czy te liczby pokrywają się z rzeczywistością.

Zgodnie z ustawą o działalności lobbingowej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi Rejestr podmiotów prowadzących działalność lobbingową. Baza portalu jawnylobbing.org opiera się o powyższą bazę oraz dodatkowe informacje. Na stronie są prowadzone w sumie 4 rejestry:

  • Rejestr lobbystów – baza prowadzona przez MSWiA wzbogacona o Rejestr służący przejrzystości Unii Europejskiej. Pokazuje, jakie osoby prowadzą działalność w danym podmiocie lobbingowym oraz z jakimi organami władzy się spotykały.
  • Rejestr organów – można znaleźć tam informacje o tym, jak wyglądały działania lobbystów w danej instytucji publicznej. Opiera się o sprawozdanie roczne (te które jest często ignorowane mimo wymogu zapisanego w ustawie) oraz z dokumentów przesyłanych przez lobbystów.
  • Rejestr sejmowy aktualny – wykaz lobbystów mających obecnie przepustki do Sejmu, jako osoby prowadzące działalność lobbingową.
  • Rejestr sejmowy archiwum.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną jawnylobbing.org. Oprócz wspomnianych rejestrów można znaleźć tam wiele ciekawych tekstów na temat transparentności i lobbingu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności