STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Spór wokół tzw. dużej ustawy medialnej

Projekt tzw. dużej ustawy medialnej przeszedł przez pierwsze czytanie i wysłuchanie publiczne w Sejmie.

Projekt zmian w mediach publicznych proponowany przez Prawo i Sprawiedliwość sukcesywnie przechodzi przez proces legislacyjny. Budzi on jednak kontrowersje wśród wielu środowisk społecznych. Arytmetyka sejmowa wskazuje na to, że ustawy z pewnością przejdą. Jednakże wciąż jest szansa na uchwalenie prawa w trochę innym kształcie za pomocą poprawek.

Tzw. duża ustawa medialna składa się z czterech projektów ustaw: o mediach narodowych, o składce audiowizualnej,  przepisów wprowadzających do tych ustaw i zmianie ustawy o Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz uchyleniu ustawy o opłatach abonamentowych.

Ustawa o mediach narodowych reguluje działanie publicznych rozgłośni radiowych i telewizji. Ustanawia 6-osobową Radę Mediów Narodowych. Po dwóch członków RMN wybierałby Sejm, Senat i Prezydent. Jeden z kandydatów izby niższej parlamentu musiałby być wybrany z najliczniejszego klubu opozycyjnego. Nowe ciało kolegialne byłoby odpowiedzialne m.in. za Fundusz Mediów Narodowych. Fundusz czerpałby pieniądze ze składki audiowizualnej. Miałaby być wprowadzona od stycznia przyszłego roku i wynosić 15 złotych. Powiązana by była z rachunkiem za prąd.

Projekt zmian w mediach publicznych budzi wiele kontrowersji. Aktywnie działa przeciwko proponowanym rozwiązaniom m.in. Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych, którego sygnatariuszami jest już 70 stowarzyszeń twórczych, organizacji pozarządowych i ruchów obywatelskich. Organizacje te uważają m.in., że należy znieść abonament radiowo-telewizyjny, a nowa składka powinna być mniejsza i płacona w formie odpisu podatkowego.  Z całościowym stanowiskiem Paktu można zapoznać się tutaj.

Podczas wysłuchania publicznego projektu dużej ustawy medialnej, można było się spotkać z trzema głosami krytycznymi ze strony społecznej. Pierwsza z nich reprezentowana m.in. Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych krytykuje całościowo założenia przepisów. Koalicja uważa, że zmiany doprowadzą do upolitycznienia państwowych środków masowego przekazu. Zwraca też uwagę na niejasny podział zadań między Radą Mediów Narodowych a Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Poza tym, uważa, że ustawa o mediach publicznych niewystarczająco podkreśla kwestię wsparcia twórców, upowszechnienia kultury oraz wyrównania szans edukacyjnych i kulturalnych.

Z drugiej strony organizacje, takie jak Solidarni 2010, które zgadzają się z założeniami ustawy, ale uważają, że zmiany są zbyt łagodne. Twierdzą, że niewystarczająco “dekomunizują” środowisko dziennikarskie. Krytykują wykreślenie zapisu o utracie pracy przez wszystkich pracowników z dniem 30 września 2016 roku. Ponadto, chcieliby żeby w misji publicznej dodano zapis o kultywowaniu wartości chrześcijańskich.

Trzecią stroną są organizacje przedsiębiorców, które zwracają uwagę na fakt, że składka audiowizualna będzie dla nich o wiele wyższa od abonamentu radiowo-telewizyjnego. Przykładowo Poczta Polska płaci obecnie na media publiczne ok. 300 tyś. zł rocznie. Jeżeli zmiany wejdą w życie, to od przyszłego roku koszt ten może się zwiększyć do miliona złotych.

Podczas wysłuchania publicznego pełnomocnik rządu ds. reformy mediów, wiceminister kultury Krzysztof Czabański, zapowiedział pewne zmiany w projekcie dużej ustawy medialnej. Chciałby m.in. aby wydłużyć kadencję szefów mediów publicznych z dwóch do trzech lat, obniżyć składkę audiowizualną do 11-12 zł, wycofać zapis o wygaszaniu kontraktów kadry kierowniczej oraz „wzmocnić” instytucję konkursów.

Zachęcamy do zapoznania się z dyskusją na temat mediów publicznych zorganizowaną przez Fundację im. Stefana Batorego oraz relacją z wysłuchania publicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności