STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Stanowisko DGLP i GDOŚ w sprawie kontroli obywatelskiej

Fundacja Las Naturalny zwróciła się do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z prośbą o wyrażenie opinii na temat obecności w życiu społecznym inicjatyw kontroli obywatelskiej.

Otrzymaliśmy pisma zwrotne, w których powyższe organy administracji publicznej odniosły się do naszej prośby.

Pisma które skierowaliśmy, nie stanowiły wniosku o informację publiczną w myśl Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej, nie stanowiły również wniosku o udostępnienie informacji o środowisku w myśl Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Celem takiego zabiegu było poznanie intencji powyższych organów administracji wobec działalności organizacji ekologicznych, zmieniających się pod wpływem przemian politycznych oraz kadrowych.

Rezultaty:

W 2015 r. Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych odniosła się merytorycznie do naszej prośby, w sposób wyczerpujący opisując podstawy prawne prowadzenia kontroli obywatelskiej wobec działalności PGL Lasy Państwowe, udzielając wskazówek do jej prowadzenia oraz akceptując jej sprawowanie przy wykorzystaniu prawnych narzędzi takich jak: ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W 2016 r. Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych nie odniosła się do prośby argumentując, iż nasze pismo nie stanowi wniosku o informację publiczną.

W 2015 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie odniosła się do prośby argumentując, iż nasze pismo nie stanowi wniosku o informację publiczną oraz nie stanowi wniosku o informację o środowisku i tym samym zawarte w nim żądania nie mogą zostać spełnione.

W 2016 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odniosła się merytorycznie do naszej prośby,  uznając i wartościując obecność kontroli obywatelskiej w życiu społecznym, przytaczając liczne przepisy oraz narzędzia służące do jej sprawowania, w tym między innymi Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Więcej na stronie fundacji: www.fundacjalasnaturalny.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności