STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Stanowisko organizacji społecznych w sprawie kolejnego „zdania odrębnego” Mariusza Muszyńskiego

Blisko 50 organizacji i inicjatyw społecznych wydało stanowisko w sprawie kolejnego „zdania odrębnego” Mariusza Muszyńskiego do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w którym zarzuca Rzecznikowi Praw Obywatelskich m.in. „braki etyczne” oraz „bezprawną aktywność”.

Stanowisko organizacji

„Z dużą przykrością odnotowujemy kolejny nieuzasadniony atak pana Mariusza Muszyńskiego na sumiennie wypełniającego funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara” – piszą organizacje we wspólnym wystąpieniu.

„Opinia pana Muszyńskiego, opublikowana, jako zdanie odrębne do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego  sygn. K35/16, psuje także  tę niezwykle ważną  instytucję sędziowskiego votum separatum, pozwalającą ujawnić pojawiające się w praktyce orzeczniczej rozterki prawne. Nie spełnia bowiem ani formalnie, ani materialnie, ani estetycznie kryteriów jakim votum separatum winno odpowiadać” – wskazano w stanowisku.

Opinia Mariusza Muszyńskiego

Mariusz Muszyński w swojej opinii, opublikowanej jako zdanie odrębne do orzeczenia TK, zarzucił Rzecznikowi Praw Obywatelskich m.in. to, że „eksponuje brak szacunku dla Konstytucji RP, […] ale też osobiste braki etyczne i niedostatek wiedzy z zakresu prawa […]”. Uważa również, że ze stanowisk RPO przesyłanych do Trybunału Konstytucyjnego przebije „pokrętna logika stanowiąca punkt wyjścia do przemycenia linii aksjologicznej godzącej w takie wartości, jak: państwo, […] wolności religijne, równość, dziedzictwo narodowe, małżeństwo itp.”.

Kolejny atak na RPO

To już kolejna opinia Mariusza Muszyńskiego tego typu opublikowana jako zdanie odrębne do wyroku TK. W maju 2018 r. HFPC wydała stanowisko, w którym protestowała przeciwko zarzutom sugerującym, że RPO rzekomo sprzeniewierza się ślubowaniu i uchyla od wykonywania obowiązków (więcej informacji o tej sprawie można znaleźć tutaj).

Pełna treść stanowiska organizacji dostępna jest tutaj.

Sygnatariusze wystąpienia:

 1. Akcja Demokracja,
 2. Amnesty International Polska,
 3. Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych,
 4. Fundacja „Rodzić po Ludzku”,
 5. Fundacja Aktywności Lokalnej,
 6. Fundacja Autonomia,
 7. Fundacja Centrum Cyfrowe,
 8. Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi,
 9. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,
 10. Fundacja ePaństwo,
 11. Fundacja im. Stefana Batorego,
 12. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego,
 13. Fundacja Feminoteka,
 14. Fundacja Forum Odpowiedzialnego Rozwoju FOR,
 15. Fundacja OPOR,
 16. Fundacja Panoptykon,
 17. Fundacja Pole Dialogu,
 18. Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO
 19. Fundacja Trans-Fuzja,
 20. Fundacja Wolności (Lublin),
 21. Fundacja Zielony Przylądek,
 22. Fundacji Dialog Pheniben,
 23. Greenpeace Polska,
 24. Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
 25. Komitet Helsiński w Polsce,
 26. Inicjatywa Wolne Sądy,
 27. INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa,
 28. Instytut Spraw Publicznych;
 29. Kampania Przeciw Homofobii,
 30. La Strada – Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu,
 31. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
 32. Polska Fundacja im. Roberta Schumana,
 33. Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników,
 34. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu,
 35. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu,
 36. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego,
 37. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”,
 38. Sieć Obywatelska Watchdog Polska,
 39. Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy,
 40. Stowarzyszenie Homo Faber,
 41. Stowarzyszenie Dialog Społeczny,
 42. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej,
 43. Stowarzyszenie Klon/Jawor,
 44. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza,
 45. Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy POLIS,
 46. Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita,
 47. Stowarzyszenie SIW Poznaniacy,
 48. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strażnicze kursy online:
 • otwarty kurs internetowy “Na straży”
 • praktyczna edukacja prawna w szkole
 • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności