STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o TK

Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego przygotował stanowisko w sprawie aktualnie procedowanego w Sejmie projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

W Stanowisku eksperci przedstawiają 6 powodów, dla których wejście w życie ustawy w zaproponowanym brzmieniu pogłębi kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego i doprowadzi do uzyskania przez większość rządzącą instrumentów umożliwiających ingerowanie w pracę sądu konstytucyjnego, a przez to będzie poważnym naruszeniem zasady rządów prawa, trójpodziału władzy oraz będzie godziło w podstawowe gwarancje ochrony praw i wolności obywatelskich. Stanowisko wersja polska [PDF 178 KB], wersja angielska [PDF 164 KB]

W Stanowisku eksperci wyrażają opinię, że część rozwiązań zaproponowanych w projekcie może być niezgodna z Konstytucją RP. Do nich zaliczają między innymi:

  • wymóg uzyskania zgody prezydenta na wygaszenie mandatu sędziego z powodów dyscyplinarnych,
  • wymóg rozpatrywania spraw według kolejności ich wpływu,
  • sztywny, 30-dniowy okres oczekiwania na rozprawę,
  • ograniczenie prawa  Rzecznika Praw Obywatelskich do udziału w postępowaniach przed TK,
  • rozwiązania umożliwiające celowe opóźnianie rozstrzygania spraw przez Trybunał,
  • ingerencję w kwestię terminów rozstrzygania spraw przez Trybunał Konstytucyjny.
Procedowany właśnie w Parlamencie projekt nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest przedstawiany opinii publicznej jako kolejna próba rozwiązania kryzysu konstytucyjnego, który toczy się w naszym kraju od wielu miesięcy.

Skład Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego [PDF 216 KB]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności