STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Strony publiczne wciąż niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Jakich zmian w 2015 r. muszą dokonać instytucje i organizacje?

O tym, że niepełnosprawni są grupą szczególnie narażoną na dyskryminację i wykluczenie społeczne nikogo już nie trzeba przekonywać. W kontekście barier infrastrukturalnych problem niepełnosprawnych naświetlany jest coraz wyraźniej. Wciąż jednak zbyt mało mówi się o barierach technologicznych, które mogą powodować wśród nich wykluczenie cyfrowe.

Logo projektu

Logo projektu “Otwórz stronę”.

Coś jednak drgnęło. To za sprawą międzynarodowego standardu WCAG 2.0, czyli szczegółowych wytycznych dotyczących ułatwień w dostępnie do treści publikowanych w Internecie. Mocą Rozporządzenia Rady Ministrów standard ten stał się obowiązkowy do wdrożenia na wszystkich stronach publicznych do końca maja 2015 r.

W cyberprzestrzeni osoby z dysfunkcjami natrafiają na wiele barier technicznych, które zarówno utrudniają, jak i często po prostu uniemożliwiają, dostęp do zasobów stron internetowych. Z tego też względu, aktualne przepisy niejako wymuszają na podmiotach realizujący zadania publiczne dostosowanie swoich serwisów internetowych do standardu WCAG 2.0.

„Dostosowanie stron publicznych do WCAG 2.0 to ogromne wsparcie osób niepełnosprawnych w dostępie do informacji zamieszczanych w Internecie” – zapewnia Jakub Król, koordynator IT projektu Otwórz stronę.

Jacy użytkownicy najczęściej natrafiają na bariery w dostępie do treści zawartych na stronach internetowych?

Problem najczęściej dotyka osób mających trudności w wizualnym odbiorze treści, słabo widzące, mające zaburzenia w widzeniu kolorów czy niewidome. Bariera pojawia się także w przypadku użytkowników obsługujących komputer za pomocą samej myszy, klawiatury czy głosowo (np. niepełnosprawni ruchowo trwale lub tymczasowo, niewidomi). Łatwo to sprawdzić – wystarczy odłączyć mysz i za pomocą klawisza TAB spróbować dotrzeć do wybranej informacji na stronie swojego urzędu. Kłopot pojawia się także w przypadku rozumienia treści i dotyka najczęściej osoby dyslektyczne. Do tego język specjalistyczny za pomocą którego publikowane są treści – często okazują się niezrozumiałe dla przeciętnego użytkownika.

Podmioty realizujące zadania publiczne – jaka jest ich rola w tym zakresie?

„W dobie społeczeństwa informacyjnego tworząc czy prowadząc stronę internetową należy mieć na uwadze wszystkich użytkowników, szczególnie tych niepełnosprawnych, dążąc do minimalizacji zjawiska wykluczenia cyfrowego. Zapewnienie wszystkim obywatelom łatwego i szerokiego dostępu do informacji winno być jednym z najważniejszych obowiązków do spełnienia przez podmioty realizujące zadania publiczne.” – przekonuje Sylwia Mazurek z projektu OtwórzStronę.pl.

A realizacja tego zadania nie przysparza zbyt wielu trudności. Możliwa jest choćby dzięki takim projektom jak otworzstrone.pl. Obejmuje on zarówno profesjonalny audyt strony oraz dostosowanie jej do wymaganego standardu WCAG 2.0 wykonane przez zespół specjalistów od narzędzi IT dla osób niepełnosprawnych z Fundacji Media 3.0. Zainteresowane instytucje publiczne i organizacje pozarządowe dodatkowo liczyć mogą na dofinansowanie kosztów wiążących się z tym wdrożeniem.

 

Strona projektu prowadzonego przez Fundację Media 3.0: www.otworzstrone.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności