STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Teatr obroniony? Sąd: Marszałek złamał Konstytucję

Przedstawiamy sprawę zamieszania wokół stanowiska dyrektora teatru w Toruniu. Otóż w wyniku otwartego konkursu nowym dyrektorem zostać miał Romuald Pokojski –  reżyser od prawie 20 lat związany z lokalną sceną niezależną, obecnie dyrektor Miniatura w Gdańsku. Jednak zwycięzca konkursu nie spodobał się Marszałkowi Województwa, który postanowił unieważnić postępowanie.

Przeciwko unieważnieniu konkursu, w którym Pokojski zdobył uznanie ośmiu spośród 9 członków komisji, protestowały różne środowiska, interweniowała także Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bez skutku. Sprawa zwróciła uwagę Aliny Czyżewskiej, aktorki i aktywistki związanej z Siecią Obywatelską Watchdog Polska. Po analizie uchwał, regulaminów i ustaw okazało się, że żadne przepisy nie nadają kompetencji Marszałkowi do unieważnienia konkursu, w związku z czym werdykt komisji jest dla władz wiążący. I tak grupa obywateli, zwróciła się do Wojewody o wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego wobec działań zarządu województwa.

Wojewoda przychylił się do skarg i skierował sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a ten uwzględnił skargi w całości wydając dwa korzystne wyroki i eliminując z rzeczywistości prawnej wadliwe decyzje!
Główne tezy wyroków:

 • Złamano art. 2 Konstytucji RP, który przesądza, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym.
 • Złamano art. 7 Konstytucji RP – zasadę praworządności (legalizmu) – państwo nie może podjąć żadnej decyzji bez podstawy prawnej.
 • Uchwała unieważniająca konkurs istotnie narusza prawo i dlatego traci swoją ważność.
 • Unieważnienie wyników konkursu nosiło cechy obejścia przepisów o wyborze kandydata w drodze konkursu.
 • Złamano zasadę jawności działalności organów województwa (art. 15a ust. 1 ustawy o samorz. województwa)
 • przepisy nie stwarzają podstawy do ustanowienia przez organizatora konkursu norm przewidujących możliwości anulowania wyników konkursu.

Przytoczone przez Marszałka argumenty o innych regulacjach, które miały potwierdzać legalność jego działania sąd uznał za… dowody przemawiające na korzyść obywateli!

Dodatkowo sąd stwierdził, że:

…nie sposób przyjąć, że organizator, który rezygnuje z własnego wyboru kandydata za zgodą Ministra, może zignorować werdykt komisji konkursowej…

 inaczej

…zostałby wykreowany trzeci wariant wyboru kandydata i to taki, który należy ocenić nie tylko, jako nieuregulowany w ustawie, ale jako sprzeczny z nią

Teraz czekamy na uprawomocnienie się wyroków. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma 30 dni na złożenie kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Z ramienia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polską sprawą zajmowali się  prawnicy: Bartosz Wilk i Szymon Osowski, a także Alina Czyżewska, która w całej sprawie zwraca uwagę przede wszystkim na błędne powszechne przekonanie, iż to Marszałek ostatecznie decyduje o tym kto obejmie funkcję dyrektora, a komisja konkursowa jedynie rekomenduje kandydata.
Przykłady takiego przekonania znajdziemy w:

W całej sprawie wypada jeszcze przypomnieć art. 60 Konstytucji RP:

Art. 60. Obywatele Polscy korzystające z pełni prawi publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach.

Dokumenty i artykuły dotyczące konkursy w teatrze:

 1. Wyrok wobec uchwały unieważniającej konkurs: orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3412153949.
 2. Wyrok wobec załącznika do uchwały Marszałka z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora , na mocy którego można było unieważnić konkurs… bez podawania przyczyn: : orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A814135311
 3. E-teatr.pl – Informacja o krokach prawnych ws. konfliktu w Toruniu
 4. Toruń Wyborcza – Konkurs na dyrektora Horzycy poszedł do sądu
 5. Toruń Wyborcza – Urząd Marszałkowski przegrał w sądzie w sprawie Teatru Horzycy

fot. Materiał urzędowy Urzędu Miejskego w Toruniu

 1. Gratuluję, oby przybywało takich rozstrzygnięć, zwiększał się udział obywateli w przyglądaniu się pracy administracji i wzrastała ich świadomość prawna.

 2. Gratulacje.
  Pytanie mam, co teraz: jeśli marszałek “oleje” wyrok, co można zrobić? Jaka jest odpowiedzialność w takiej sytuacji, i czy można go np. postawić przed Trybunałem Stanu.

  1. A jak po prostu “oleje” i nic nie zrobi, to zgodnie z treścią artykułu 231 Kodeksu Karnego funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jest to tzw. przestępstwo urzędnicze. I zgłaszamy, gdzie trzeba 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strażnicze kursy online:
 • otwarty kurs internetowy “Na straży”
 • praktyczna edukacja prawna w szkole
 • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności