STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

TK naruszył przepisy o ochronie danych osobowych?

Sąd nakazał prezesowi Trybunału Konstytucyjnego anonimizować  wyroki publikowane w BIPie.

Do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga osoby, której dane zostały ujawnione w wyroku zamieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Trybunału Konstytucyjnego. GIODO drogą decyzji administracyjnej nakazało prezesowi TK usunięcie imienia i nazwiska skarżącej osoby. Trybunał złożył skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

19 stycznia 2017 roku WSA  wydał wyrok o sygnaturze II SA/Wa 1434/16, w którym oddala skargę prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne. Zgodnie z art. 5 pkt. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej:

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

W związku z tym wyroki publikowane w BIPie muszą być anonimizowane. Nie dotyczy to jednak werdyktów Trybunału Konstytucyjnego publikowanych w Dzienniku Ustaw. Biuletyny Informacji Publicznej podlegają ustawie o dostępie do informacji publicznej, stąd obowiązek ochrony danych osobowych. Natomiast dzienniki urzędowe uregulowane są w ustawie o aktach normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, zgodnie z którą nie można ingerować w treść ogłoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności