STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

VIII Komunikat z obserwacji procesu legislacyjnego

Załączniki

Obywatelskie Forum Legislacji opublikowało kolejny raport z obserwacji procesu legislacyjnego w okresie od 16 maja do 10 września br.

Stwierdzono między innymi:

W okresie poddanym obserwacji Sejm przyjął 64 ustawy, z czego niemal 40% stanowiły projekty poselskie wniesione przez posłów partii rządzącej. Oznacza to wyraźny wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału. Projekty poselskie nie przechodzą procesu uzgodnień międzyresortowych, konsultacji społecznych i publicznych oraz pełnego opiniowania. Nie podlegają też procedurze Oceny Skutków Regulacji. Obarczone są więc ryzykiem wystąpienia większej ilości błędów.

1 czerwca rząd zmienił zasady tworzenia projektów aktów prawnych. Zrezygnowano z zasady tworzenia ustaw na podstawie założeń, co może skutkować pogorszeniem jakości stanowionego prawa.

W obserwowanym okresie wydłużył się średni czasu prac nad projektami ustaw. Czy jest to stała, dobra tendencja będziemy mogli stwierdzić dopiero w następnym kwartale, gdyż obecny okres obserwacji przypadł na ponad miesięczne wakacje parlamentarne.

Ciągle stosuje się nadzwyczajne skracanie terminów oraz korzysta z trybów odrębnych. Zbyt szybka praca nad projektami aktów prawnych oraz ograniczanie wagi konsultacji publicznych skutkuje koniecznością częstego i awaryjnego nowelizowania prawa.

Zauważamy wśród instytucji prowadzących projekty aktów prawnych swobodne podejście, a czasem łamanie zasad dotyczących sposobu prowadzenia procesu legislacyjnego.

Ministerstwa nie przykładają należnej wagi do konsultacji publicznych. Ogranicza się czas ich trwania, nie udziela odpowiedzi na otrzymane uwagi. Większość „Raportów z konsultacji” nie spełnia wymogów zawartych w Regulaminie pracy Rady Ministrów.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się zawartością Komunikatu oraz z poprzednimi Komunikatami.

Obywatelskie Forum Legislacji prowadzi monitoring sposobu stanowienia prawa od czerwca 2014 roku, zwracając szczególną uwagę na sposób prowadzenia konsultacji publicznych i przygotowywania Ocen Skutków Regulacji. Co kwartał prezentuje Komunikaty z obserwacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności