STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Jak walczyć o prawa człowieka na forum międzynarodowym?

Jak organizacje pozarządowe mogą wzmacniać i monitorować standardy praw człowieka, w tym zdrowia reprodukcyjnego? Nad tym pytaniem pochylimy się podczas konferencji, której celem jest zainspirowanie NGO-sów do angażowania się w działalność międzynarodową.

Wtorek, 14.11.2017, godz. 11:00 – 16:00
Fundacja im. Stefana Batorego, Sapieżyńska 10A

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny gorąco zaprasza do dyskusji bazującej na wiedzy i doświadczeniach ekspertów i ekspertek oraz różnych organizacji. Wraz z zaproszonymi gośćmi zdefiniujemy mocne i słabe strony takich mechanizmów jak Powszechny Przegląd Okresowy, procedura z Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, skarga indywidualna do Komitetu Praw Człowieka. Porozmawiamy o prawie unijnym, wyrokach ETS oraz rzecznictwie i monitorowaniu realizacji zaleceń organów traktatowych w działalności RPO.

Prosimy o potwierdzenie udziału mailowo na adres federacja@federa.org.pl.

Uczestnikom i uczestniczkom przekażemy kompendium wiedzy w postaci prezentacji multimedialnej na tematy poruszane podczas konferencji.

Konferencja „Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu i monitorowaniu przestrzegania standardów praw człowieka i praw podstawowych UE w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego – doświadczenia, wnioski, perspektywy” odbędzie się dzięki wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo w Polsce.

Program

11:00 – 11:10 Otwarcie konferencji

11:10 – 11: 30 „Rzecznictwo na arenie międzynarodowej i monitorowanie przestrzegania standardów praw człowieka – wnioski z działalności RPO” – mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Główna Koordynatorka ds. Strategicznych Postępowań Sądo​wych w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

11:30 – 11:40 Pytania do prelegentki

11:40 – 12:00 „Ochrona praw seksualnych i reprodukcyjnych w prawie Unii Europejskiej – instytucje, mechanizmy, instrumenty” – dr Aleksandra Szczerba-Zawada, prawniczka specjalizująca się w przeciwdziałaniu dyskryminacji w prawie UE, członkini stowarzyszeń naukowych (PECSA, PSPE oraz PTSE)

12:00 – 12:10 Pytania do prelegentki

12:10 – 12:30 „Procedury specjalne Rady Praw Człowieka ONZ” – Anna Hernandez-Połczyńska – asystentka naukowa w Instytucie Nauk Prawnych PAN, doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UAM

12:30 – 13:00 Pytania do prelegentki, dyskusja o całym panelu

13:00 – 14:00 Obiad

14:00 – 14:10 „Instrumenty prawa międzynarodowego w praktyce Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny” – Kamila Ferenc, prawniczka, koordynatorka Zespołu Prawnego Federacji

14:10 – 14:30 „Mechanizm Powszechnego Przeglądu Okresowego (Universal Periodic Review) w ramach Rady Praw Człowieka ONZ – doświadczenia i perspektywy” – dr Krzysztof Śmiszek, członek zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego i zespołu eksperckiego Krajowego Punktu Kontaktowego Agencji Praw Podstawowych UE

14:30 – 14:40 Pytania do prelegenta

14:40 – 15:00 „Procedura składania skarg indywidualnych w systemie traktatowym – Komitet Praw Człowieka” – dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska, prawniczka specjalizująca się w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka, adiunktka w Instytucie Nauk Prawnych PAN

15:00 – 15:10 Pytania do prelegentki

15:10 – 15:30 „Rola Komitetu do spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) w tworzeniu standardów ochrony zdrowia kobiet i praw seksualnych i reprodukcyjnych” – Aleksandra Solik, członkini Stowarzyszenia KARAT, koordynatorka Koalicji na rzecz CEDAW

15:30 – 16:00 Pytania do prelegentki, dyskusja o panelu

16:00 Zamknięcie konferencji

Moderacja: Krystyna Kacpura – dyrektorka Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Źródło: http://federa.org.pl/konferencja-o-realizowaniu-prawnoczlowieczej-agendy-na-forum-miedzynarodowym/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności