STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Wniosek o lepsze informowanie o pracach zespołu ds. zagospodarowania granicy państwowej

Co jakiś czas trafiają do nas sygnały od organizacji śledzących działania administracji publicznej w interesujących je tematach Dowiadują się one, że powstają jakieś zespoły, podzespoły, grupy robocze i w zasadzie nic o nich nie wiadomo. Z jednej strony może to niepokoić – nikt nie wie jak wyniki prac zespołów przełożą się na rzeczywistość, ale też nie jest jasne czym one się w ogóle zajmują. W innych wypadkach prace nie przekładają się na rzeczywistość, gdyż brak podstawowych informacji. To nie tak powinno się odbywać. Oto jedna z podjętych przez nas interwencji. Prowadzimy takich kilka i będziemy o nich informować.  Ale oczywiście nie o pojedyncze interwencje w tym chodzi, a o obyczaj informowania. I to powinno się zmienić.

Magnifying glass, aut. Rafael Anderson Gonzales Mendoza, CC BY-NC-SA 2.0, flickr

Magnifying glass, aut. Rafael Anderson Gonzales Mendoza, CC BY-NC-SA 2.0, flickr

Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

474/KI/SOWP/2014/SOKBT
Sz. P. Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów

Szanowna Pani Premier,

Stowarzyszenie Sieć obywatelska – Watchdog Polska od szeregu lat działa na rzecz jawności życia publicznego i powszechnego dostępu do informacji publicznej. Uważamy, w ślad za obowiązującymi przepisami, że wszelkie informacje na temat działalności podmiotów publicznych powinny być publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

W ostatnim czasie, dotarły do nas informacje na temat braku wiedzy przedstawicieli niektórych jednostek samorządu terytorialnego o działalności, powołanego Zarządzeniem nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2012 r., Zespołu do spraw Zagospodarowania Granicy Państwowej. Opublikowana informacja, która odnosi się do działań Zespołu ogranicza się wyłącznie do publikacji powołanego Zarządzenia. Poza tym, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie znajdują się inne informacje dotyczące funkcjonowania Zespołu. Zespół nie posiada również własnej strony BIP. Brak stosownych informacji na temat działalności Zespołu daje się również zauważyć na stronach Ministra Spraw Wewnętrznych, którego zadaniem jest koordynowanie jego pracy.

Jak informuje portal porteuropa.eu, przed rokiem Zespół podjął uchwałę nr 15/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku nt. wprowadzenia ruchu pieszego w istniejących drogowych przejściach granicznych, która umożliwia utworzenie takich przejść pod warunkiem ich sfinansowania przez zainteresowane samorządy. Z informacji przekazanych przez redakcję portalu wynika, że samorządy nie wiedzą, że mogą z takiej możliwości korzystać, gdyż tekst powołanej Uchwały nie został przesłany do potencjalnie zainteresowanych samorządów, jak i nie został udostępniony na stronach BIP. 

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznaje prawo do informacji publicznej za jedno z praw człowieka, a w wyroku z 28 listopada 2013 r. w sprawie: Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung eines wirtschaftlich gesunden land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes Austria odniósł się również do tego, że dane publiczne winny znajdować się w internecie. Udostępnienie wskazanych informacji umożliwi dotarcie do wiedzy na temat funkcjonowania Zespołu nie tylko przez obywateli i obywatelki, ale również pozwoli zainteresowanym samorządom na podjęcie działań zmierzających do realizacji powołanej uchwały. 

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem, o którym mowa w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, aby na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znalazła się stosowna zakładka, w której niezwłocznie będą publikowane wszystkie informacje o podejmowanych przez Zespół działaniach, w tym treść podjętych uchwał.

Łączymy wyrazy szacunku,

Szymon Osowski, Prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska i Katarzyna Batko-Tołuć, Wiceprezeska Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska

 

Sprawę pilotuje Krzysztof Izdebski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności