STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Współpraca z urzędem na rzecz poprawy obsługi cudzoziemców w krakowskich urzędach

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL w 2011 roku zrealizowało projekt  „Monitoring krakowskich instytucji publicznych pod kątem ich dostosowania do potrzeb obcokrajowców mieszkających w Krakowie lub do odwiedzających”.

 

Działania na rzecz zmiany

Obecnie trwa proces weryfikacji stanu wdrażania rekomendacji zaproponowanych w raporcie z monitoringu, który został opublikowany w lipcu 2011 roku. Obserwowane wtedy instytucje poddawane są ponownej ocenie.

Działania rzecznicze

Stowarzyszenie prowadzi działania rzecznicze, mające nie tylko pozyskać rzetelne informacje o sytuacji cudzoziemców, ale także zmieniać opisywaną rzeczywistość.

Projekt Przeciwko rasizmowi” 

Dzięki wsparciu CEE Trust Interkulturalni od sierpnia 2011 roku do maja 2012 roku realizują projekt „Przeciwko rasizmowi i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii zapobiegania i reakcji”. Niezwykle ważne jest to, że strategia jest wypracowywana wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych, działającym w strukturach Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Praca z przedstawicielami Urzędu Miasta

Z perspektywy działalności Interkulturalnych, fakt, że mogą na co dzień pracować z przedstawicielami Urzędu Miasta, jest wielkim sukcesem. – Kiedy rok temu, zaczynając monitoring, wysyłaliśmy pismo do Wydziału Spraw Administracyjnych z propozycją współpracy, odpisali, że nie zajmują się pomocą cudzoziemcom. To była tematyka nieistniejąca. W Urzędzie nie było żadnej osoby, która się tym zajmowała – wspomina Anna Kostecka.

Obecnie powstaje grupa robocza, złożona z przedstawicieli służb publicznych, środowisk mniejszościowych, organizacji społecznych, a także przedstawicieli klubów piłkarskich. Praca grupy ma na celu pomoc w opracowaniu właściwej strategii reakcji na zdarzenia o podłożu rasistowskim i ksenofobicznym.

Zidentyfikowanym problemem jest konflikt między jednoczesnym prowadzeniem działań strażniczych, a współpracą z władzą. Interkulturalni widzą jednak wyjście z tej sytuacji. – Urząd Miasta składa się z wielu wydziałów, my monitorowaliśmy inny wydział niż ten, z którym współpracujemy. Wydaje mi się, że współpraca się udaje, bo Urząd to bardzo duży organizm, więc można, współpracując z jedną jednostką, nadzorować inną – zauważa Anna Kostecka. – Kiedy krytykujemy dany wydział, staramy się nie mówić o całym UM, ale o konkretnej jednostce. Zaznaczę również, że jesteśmy całkowicie niezależni finansowo od Urzędu Miasta. Gdyby zależność istniała, nie moglibyśmy podjąć żadnych działań monitoringowych.

Prowadzony projekt zakłada ograniczenie zachowań rasistowskich i ksenofobicznych oraz ich wizualnych przejawów w przestrzeni publicznej w Krakowie. Wymiernym rezultatem ma być powstanie miejskiej strategii prewencji i reagowania. To ma być rozwiązanie modelowe, możliwe do adaptacji przez inne miasta w Polsce. W dokumencie znajdzie się opis występujących w Krakowie problemów, określenie zadań dla poszczególnych służb i organizacji, określenie katalogu obowiązków i ustalenie odpowiedzialności za ich wykonanie, wskazanie sposobów i administracyjnych ścieżek postępowania w przypadku konieczności reakcji na dany akt lub zachowanie. Strategia będzie również określała sposoby prowadzenia działań typowo prewencyjnych, obejmujących zadania publiczne w sferze edukacji, kształtowania przestrzeni publicznej, organizacji imprez masowych, a także kampanii społecznych.

Mimo, że to bardzo ambitne zadanie, jak na możliwości niewielkiej organizacji pozarządowej, Anna Kostecka wierzy w sukces inicjatywy. – Już w samej umowie z Urzędem jest zapis o aktywnym działaniu urzędników na rzecz wprowadzenia w życie strategii. Najistotniejsze w tym jest jednak to, że oni sami włożą w nią sporo wysiłku, więc jest nadzieja, że nie będą chcieli, by ta praca poszła na marne. W lobbingu na rzecz wprowadzania zmian pomagają także lokalne media, które obdarzyły projekt sporym zainteresowaniem.

Na koniec warto zauważyć jeszcze jeden komponent projektu Przeciw rasizmowi: to strona internetowa www.open-krakow.pl.Powstała po to, by umożliwić maksymalnie prosty sposób zgłaszania zauważonych ksenofobicznych lub rasistowskich wypadków. Gromadzona jest na niej także dokumentacja fotograficzna. Strona, poprzez swój prosty, intuicyjny układ (i dużą promocję w mieście), ma szansę być doskonałym narzędziem, by za pomocą konkretnych przypadków potwierdzić władzom konieczność wprowadzenia systemowych zmian w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności